I vedtaket konkluderer Bergen kommune med at barnehagen skal betale tilbake kr 2.054.000.
I vedtaket konkluderer Bergen kommune med at barnehagen skal betale tilbake kr 2.054.000.

Barnehageeier får krav om å betale tilbake to millioner:  - Dette minner om en heksejakt

- Dette minner om heksejakt. Kommunen frarøver meg retten til å jobbe så mye som jeg vil, og ta betalt for det, sier styreleder, daglig leder og eier av Cultiva barnehage.

Publisert

I forbindelse med et økonomisk tilsyn for årene 2014, 2015 og 2016 forhåndsvarslet Bergen kommune i desember i fjor at det ville komme et krav om tilbakebetaling av 1.960.000 kroner fra Cultiva barnehage AS.

Etter å ha fått mer dokumentasjon er beløpet kommet opp i 2.054.000 kroner når kommunen nå har fattet sitt vedtak. Beløpet skal ifølge vedtaket betales tilbake i fire terminer fram til januar 2020.

- Ikke kommet barna til gode

Barnehagen mottok i overkant av 12,5 millioner kroner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling. 

"Vi har konstatert at vel 16 % er anvendt i strid med begrensningene som er oppstilt for bruken av tilskuddet og foreldrebetalingene.

Kommunen har videre vektlagt at barnehagen har brutt alle de tre kravene i barnehageloven § 14 a første ledd bokstavene a til c. Endelig har vi vektlagt at bruken av tilskuddsmidlene, foruten å være formelt i strid med lovens krav, er brukt på en måte som reelt har hatt til følge at midlene ikke har kommet barna i barnehagen til gode", heter det i vedtaket fra Bergen kommune.

Kommunen mener at barnehagens eier har tatt ut for mye lønn til seg selv og at Cultiva barnehage har hatt et mindreforbruk i øvrige personalkostnader som tilsvarer mellom 1,2 og 1,5 årsverk for hvert av årene for tilsynet.

Klager til Fylkesmannen

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Eier av barnehagen, Renate Lundgren Nysæther, sier til BT at vedtaket vil bli klaget inn for Fylkesmannen.

- Som den eneste som eier og drifter barnehagen, og med personalansvar, er ikke 37,5 timer i uken nok. Kommunen går ut fra at jeg jobber 100 prosent. Men jeg jobber mellom elleve og tolv timer i døgnet. Jeg kan ikke si «nei, jeg er på ferie», om noe skjer i barnehagen, sier Nysæther til BT.

- Mye ulønnet arbeid flere år

Avisa skriver at hun har tatt ut mellom 1,2 og 1,8 millioner kroner i lønn og ytelser fra barnehagen de tre tilsynsårene.

Overfor barnehage.no sa barnehageeieren i desember at hun hadde forventet at kommunen ville se et større bilde enn bare isolert på noen få år der hun tok ut høy lønn.

– Det ligger et vanvittig arbeid bak å etablere en barnehage alene. Det var ikke sånn at den plutselig bare åpnet en morgen. Det lå mye ulønnet arbeid til grunn og stor risiko bak. Og når kommunen er opptatt av hva som skjedde de tre årene som tilsynet gjelder, medfører det riktighet at jeg hadde høy lønn. Men så var det også lønn der, som ikke kommer fra den ordinære barnehagedriften, men fra for eksempel kursvirksomhet. Da ser tallene store ut selv om de kan forklares, sa Renate Lundgren Nysæther i desember.

- Grenser for roller

Kommunaldirektør Robert Rastad avviser at det dreier seg om en heksejakt fra kommunens side.

- At det er ubehagelig har jeg ingen problemer med å forstå. Men det er vår rolle som tilsynsmyndighet å sjekke at offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt ordentlig, sier Rastad til BT.

- Vi opplever at det er grenser for hvor mange roller en person kan ha i løpet av barnehagens åpningstid, sier han.

  • Ifølge barnehagefakta.no hadde Cultiva barnehage per desember 2017 en bemanning på omregnet 6,1 voksne per barn og en pedagogtetthet på 47,5 prosent. Snittet i Bergen er henholdsvis 6,3 og 42,8.
Powered by Labrador CMS