Inger Marie Guddal Einan er daglig leder i Kidsa konsern.
Inger Marie Guddal Einan er daglig leder i Kidsa konsern.

– Kidsa barnehager har brukt offentlige midler etter hensikten

Bergen kommune ferdige med tilsynet av økonomien i barnehagene og konkluderer med at det ikke er avdekket forhold som nødvendiggjør tiltak etter barnehageloven.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har ikke funnet noe som gir grunnlag for reaksjoner. Midlene fra det offentlige er brukt etter hensikten, sier kommunaldirektør Anne Marit Presterud til Bergensavisen.

Tilsynet er gjort med utgangspunkt i barnehageloven som krever at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode.

Kommunen påpeker at Kidsa Barnehager bør begrense regnskapene sine til den tilskuddsberettigede og godkjente barnehagevirksomheten. Overskudd fra eiendomssalg og lignende bør i fremtiden holdes utenfor, heter det i tilsynsrapporten. Dette for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Glad

72,6 millioner kroner av slike inntekter i 2015 kommer fra gevinster ved salg eller oppdeling av eiendom i ni barnehager hvor bygg og drift lå i samme selskap.

Daglig leder i Kidsa Barnehager Inger Marie Guddal Einan, sier i en pressemelding at hun er glad for kommunens konklusjon.

– Vi er fornøyde med at tvilen som har dukket opp i offentligheten rundt vår økonomi er tilbakevist. Vi ønsker å bli målt på kvaliteten vi gir til barna hver dag, ikke hvilket eierskap vi har, sier Guddal og legger til at konsernet vil følge de gitte anbefalingene.

– Vi er enige, og skal sørge for at fremtidige rapporteringer blir enda grundigere, sier hun.

For lav leie

Bergen kommune startet tilsynet høsten 2016 for å undersøke om offentlige tilskudd og foreldrebetaling ble anvendt i tråd med barnehageloven. Tilsynet ble startet på bakgrunn av en rekke medieoppslag omkring selskapets samlede årsresultat i 2015 og endringene i barnehagenes husleie.

Fra å ha gått med overskudd mellom 25 og 30 millioner årlig de siste årene, hentet barnehagekjeden som huser 28 barnehager, inn 75 millioner kroner i 2015.

Årsregnskapene for barnehagene viser store endringer i husleien fra 2014 til 2015. Den samlede økningen var på 16 millioner kroner. Kidsa Barnehager oppgir at årsaken blant annet var for lav leie i tidligere år.

Stor samarbeidsvilje

Flere av barnehagene betalte lite som følge av at driften gikk med underskudd. For ni av de nevnte barnehagene, var det ikke bokført leiekostnad i det hele tatt.

Presterud sier i rapporten at prosessen har vært preget av åpenhet og stor grad av samarbeidsvilje fra selskapets side.

I rapporten konkluderer Bergen kommune med at husleien fra 2015 er innenfor nivået som er akseptabel i en storby, det vil si under 2500 kroner per kvadratmeter.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

I konklusjonen heter det at:

«Bergen kommune mener at selskapet på en tilstrekkelig og tilfredsstillende måte har dokumentert og redegjort for de forhold det ble stilt spørsmål om. Tilsynet har etter Bergen kommune sin vurdering ikke avdekket vesentlige forhold som kvalifiserer eller nødvendiggjør tiltak etter barnehageloven § 16 og 16 a.»

Powered by Labrador CMS