Byråd Endre M. Tvinnereim (foran) signerer avtalen. Bak fra venstre: Barnehagemyndigheten i Bergen ved Gunnbjørg Aase og Marianne M. Boge, Hege Haldorsen (Læringsverkstedet), Kjetil Tuvin Hopen (Eventus), Hilde M. Ersvær (Helse Bergen), Therese Dahn (Espira), Inger Marie Guddal Einan (Kidsa) og Siren Hærås (Kanvas). Rune Fitje (Sammen barnehager) og Børge Lindkvist (PBL Bergen) var til stede på møtet, men ikke da bildet ble tatt.
Byråd Endre M. Tvinnereim (foran) signerer avtalen. Bak fra venstre: Barnehagemyndigheten i Bergen ved Gunnbjørg Aase og Marianne M. Boge, Hege Haldorsen (Læringsverkstedet), Kjetil Tuvin Hopen (Eventus), Hilde M. Ersvær (Helse Bergen), Therese Dahn (Espira), Inger Marie Guddal Einan (Kidsa) og Siren Hærås (Kanvas). Rune Fitje (Sammen barnehager) og Børge Lindkvist (PBL Bergen) var til stede på møtet, men ikke da bildet ble tatt.

– Fortsetter det gode samarbeidet for å heve kvaliteten i barnehagene

Bergen kommune og privat barnehagesektor har nylig inngått en treårig samarbeidsavtale. Hensikten er å sikre høy kvalitet i barnehagesektoren gjennom et godt samarbeid mellom kommunen og private barnehageeiere.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i en pressemelding fra Bergen kommune.

– Jeg er glad for at vi har inngått denne nye avtalen med de åtte sentrale private barnehageeierne i Bergen. Avtalen gir grunnlag for et godt samarbeid når det gjelder kvalitet og struktur. Sammen vil vi arbeide for barnehager med et tilrettelagt pedagogisk tilbud der det enkelte barn lærer og utvikler seg best mulig, sier Endre M. Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett.

Kjetil Tuvin Hopen er styreleder i Eventus, og sitter i styret til PBL.

– I Bergen har vi lange tradisjoner for et tett samarbeid mellom de private barnehagene og kommunen. Uansett politikk og hvem som har sittet som byråd. Grunntanken er at samarbeidet skal bidra til økt kvalitet i barnehagene, sier han til barnehage.no.

Hopen forteller at samarbeidet blant annet har bestått av felles brukerundersøkelser, og felles satsinger på ulike tiltak for kompetanseheving.

– Som kurs og foredrag med dyktige forelesere som særlig de enkeltstående barnehagene ikke ville hatt mulighet til å leie inn alene. Vi har hatt ulike satsinger der vi ønsker å løfte alle barnehagene. Det har vært veldig vellykket.

Hopen mener samarbeidet har fungert så bra at Bergen har blitt en foregangskommune for mange på området.

– Vi har også funnet rom til gode diskusjoner på bakrommet.

Andelen private barnehager i Bergen har ligget på rundt 70 prosent de siste årene, men i sommer ble det politisk enighet om å kjøpe de 18 Akasia-barnehagene i kommunen. Dermed er andelen kommunale barnehager steget til 39 prosent, ifølge Hopen.

– Samarbeidet inkluderer også felles opptaksmøter. Noe av det viktigste er å sikre trygge rammer, noe som blir enda viktigere med den nye regjeringen.

Disse private barnehageeierne er med:

  • Espira barnehager
  • Eventus barnehager
  • Helse Bergen barnehager
  • Kanvas barnehager
  • Kidsa barnehager
  • Læringsverkstedet barnehager
  • Sammen barnehager
  • Private Barnehagers Landsforbund (representerer enkeltstående barnehager)

Den treårige avtalen gjelder for perioden 2021–2023.

Samarbeidet organiseres ved at alle representantene deltar aktivt i møter i et samarbeidsforum der sentrale saker i sektoren blir drøftet og diskutert. Byråden inviterer til to årlige møter, et hvert semester, står det videre i pressemeldingen.

– Hva er det viktigste de kommunale barnehagene kan lære av de private i et slikt samarbeid – og omvendt?

– Samarbeidet mellom de kommunale og private barnehagene har bidratt til å utvikle kvaliteten i barnehagene i Bergen. Vi har et godt samarbeid om samordna opptak i kommunen, noe som er svært viktig. I tillegg har det vært et samarbeid om ulike kompetansetiltak i flere år. De ulike kompetansetiltakene ble blant annet utviklet på bakgrunn av en felles brukerundersøkelse vi gjennomførte i tiden 2015 – 2020, sier fungerende byråd Eline Haakestad.

Powered by Labrador CMS