Bergen rådhus.
Bergen rådhus.

Bergen vil sikre alle plass i barnehage fra ettårsdagen

Først vil Bergen kommune garantere alle barn barnehageplass i sin egen bydel. Deretter skal alle få plass fra de fyller ett år – uavhengig av når på året de er født.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag la byrådet i Bergen fram forslaget til budsjett for 2018 og økonomiplan for de neste fire årene.

–  Vi ønsker å gi foreldre reell valgfrihet slik at de kan skape den hverdagen de ønsker for seg selv og familien sin. Barnehagepolitikken i Bergen er ambisiøs, og jeg er glad for at vi kan gå foran og vise vei, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen (Ap) til Bergens Tidende (NB! Krever abonnement).

Gradvis innfasing

Retten til plass i egen bydel vil kommunen etter planen ha innfridd i løpet av 2018. I resten av kommende fireårsperiode vil retten til plass fra fylte ett år gradvis innfases.

I 2016 var 85,8 prosent av barn i Bergen mellom 1 og 2 år i barnehage, viser kommunens egne tall.

I dag risikerer foreldre av barn født mellom desember og juli å måtte vente til hovedopptaket i august før de får barnehageplass.

Må ha flere plasser

Utbyggingen, som er en forutsetning for å kunne innfri ambisjonene, er i gang. I løpet av 2018 vil 328 nye barnehageplasser stå klare.

I forbindelse med framleggelsen av forslagene til 2018-budsjett og fireårsplan, skriver Bergen kommune blant annet følgende:

«Barnehageretten er utvidet i flere omganger, og omfatter nå også barn født i november måned. Byrådet vil i neste fireårsperiode arbeide gradvis for å nå målet om full barnehagedekning med rett til barnehageplass fra fylte ett år, etter hvert som bydelsvis dekning for bosatte barn er innfridd i samtlige bydeler. Dette er faktorer som, selv med uendret barnetall, øker behovet for nye plasser.  I tillegg har byrådet som målsetting å etablere flere kommunale barnehageplasser, spesielt i pressområder slik at en får tilstrekkelig antall plasser på rett sted.»

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS