I noen områder i de største byene er barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn lav. Derfor får fem bykommuner nå 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak

Bevilger ni millioner kroner for å få barn i utsatte områder til å gå i barnehagen

Pengene fordeles på fem norske storbyer med områder der få minoritetsspråklige barn går i barnehage.

Publisert

Regjeringen ønsker at flest mulig barn skal gå i barnehagen.

I noen områder i de største byene er barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn lav. Derfor får fem bykommuner nå 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Et godt barnehagetilbud har langvarige positive effekter for videre læring i skolen, særlig når det gjelder språkutvikling og sosial kompetanse. Derfor er det viktig at så mange som mulig får muligheten til å gå i barnehage, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Les mer: Stadig flere minoritetsspråklige barn går i barnehage.

Les mer: – Integrering eller assimilering av minoritetsspråklige barn i barnehagen?

Ekstra midler

Tildelingen går til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Bykommunene har allerede områdesatsing i utsatte byområder, og satsingen er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekårsforhold. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe, og det er tydelig mål å få flere barn til å gå i barnehagen, er budskapet fra departementet. 

– Midlene til de fem kommunene kommer i tillegg til alle de andre satsingene som regjeringen har gjennomført for å senke terskelen, og få flere til å delta i barnehage.  Siden 2015 har vi innført en moderasjonsordning, slik at ingen familier må bruke mer enn 6 prosent av inntekten sin på barnehage. Vi har også innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og fra 1. august i år vil vi utvide ordningen til å gjelde for 2-åringer, sier Sanner.

Midlene som tildeles skal brukes til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke deltakelsen i barnehage for barn i utsatte byområder. Kommunen bestemmer virkemidler og tiltak. Tilskuddet kan for eksempel brukes til ansettelser eller frikjøp av ansatte til informasjonsarbeid. Åpen barnehage kan også være en god møte- og inkluderingsarena for å få flere foreldre til å velge vanlig barnehage for barna sine etter hvert.

Les mer: I dag ble Haugenstien barnehage arena for et skandinavisk toppmøte.

Les mer: Laget film: Ønsker å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagene.

Engangstilskudd

Midlene kommer i tillegg til 20,5 millioner kroner som ble tildelt til rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage tidligere i år.

– Det er uheldig hvis barn ikke går i barnehage fordi foreldrene ikke har råd eller ikke kjenner godt nok til hva barnehagen er. Vi vet at lavinntektsfamilier og familier med innvandrerbakgrunn benytter barnehage i mindre grad enn andre, sier Sanner.

Midlene til rekruttering i utsatte områder er et engangstilskudd og fordeles etter samme fordelingsnøkkel som for tilskuddet til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn. I 2018 var det i de fem kommunene tilsammen 2 818 minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år som ikke gikk i barnehage. Over halvparten av disse barna var i Oslo kommune.

Powered by Labrador CMS