Det var en stolt gjeng fra Berg barnehage som mottok Leseprisen 2016.
Det var en stolt gjeng fra Berg barnehage som mottok Leseprisen 2016.

Vant nasjonal lesepris

Berg barnehage fikk Leseprisen 2016 for sitt arbeid med bøker i språkarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble Leseprisen 2016 delt ut under Nasjonal konferanse om lesing i Stavanger, av Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring (Lesesenteret).

Prisen deles ut til barnehager og skoler som har jobbet spesielt godt med språk eller lesing, og i år gikk prisen til én barnehage og én skole: Berg barnehage i Trondheim og Ime skole i Mandal.

Inkluderte alle barn og ansatte

Berg barnehage får prisen for måten de har brukt bøker på å jobbe med språket til barna i barnehagen.

Barnehagen ville jobbe mer med hvordan bøker kunne være en kilde til utvikling av språket til barna. De har arbeidet med bøkene «Da Lille Larsens hus blåste bort» av Jacob Martin Strid og «Lars er Lars» av Svein Nyhus. Barnehagen har koblet bøkene opp mot åtte intelligenser; personlig, sosial, romlig/visuell, kroppslig, musikalsk, logisk/matematisk, naturalistisk og språklig. På denne måten sikret barnehagen at de traff de ulike læringskanalene hos barna, slik at barna kunne oppleve mestring og egenverd gjennom sine ulike sterke sider.

I juryens begrunnelse heter det at:

«Berg barnehage har involvert alle de ansatte i barnehagen i dette viktige arbeidet. Prosjektet har en god faglig forankring og inkluderer mange flotte arbeidsformer som er godt dokumentert. Måten prosjektet er gjennomført på, gjør at det har engasjert alle de ansatte, og ikke bare de som allerede «brenner» for bøker.

Prosjektet inkluderer alle barna, og involverer også barna som formidlere. Det er veldig flott at prosjektet legger til rette for voksne og barn i fellesskap, blant annet gjennom hverdagssamtalen. Det er dessuten en faglig styrke at de ansatte i Berg barnehage har et kritisk blikk på hva de tilbyr barna av litteratur. Prosjektet får honnør for at de også involverer barnas foreldre.

Endelig har juryen lagt vekt på at prosjektet har stor overføringsverdi til andre barnehager.»

- Har skapt et enormt engasjement rundt bøker

- Dette er en veldig stor anerkjennelse av det arbeidet vi gjør i barnehagen. Barnehager kunne kanskje vært enda bedre på å profilere seg og vise hva de gjør, derfor er det for oss helt strålende å få lov til å vise frem hva vi har jobbet med og hvordan det har påvirket barna, sier pedagogisk leder i Berg barnehage, Therese Paulsen.

Prosjektet har hatt positive virkninger på flere områder, forteller den pedagogiske lederen.

- Det har ført til et utrolig godt samhold i personalgruppen, som også fører til godt samhold hos barna. Det har blitt et enormt engasjement og glød rundt det å bruke bøker. Vi ser at barna bruker og tar tak i bøker mye oftere nå enn det de har gjort tidligere, og det var et av målene med prosjektet, sier hun til barnehage.no.

- Barna har vist en enorm glede over å delta i arbeidet med bøkene. Og mange kommuniserer boka, de bruker begreper, ord og uttrykk og beriker på denne måten leken og språket sitt, sa Paulsen da hun mottok Leseprisen på vegne av barnehagen.

Premien er et diplom og et gavekort på 5000 kroner hos Norli bokhandel.

- Vi skal kjøpe inn enda flere gode bøker. Og vi går inn med kritiske blikk og ser på hva vi har lyst til å tilby barna av bøker. Vi tør å si at det er enkelte bøker vi ikke har lyst til å bruke i barnehagen. Dette har vi blitt veldig bevisste på gjennom prosjektet, forteller Paulsen.

Om Leseprisen:

  • Dette var andre gang Lesesenteret delte ut Leseprisen.
  • 17 skoler og barnehager hadde nominert sine prosjekt.
  • Juryen besto av førsteamanuensis Trude Hoel, førsteamanuensis Kjersti Lundetræ, universitetslektor Anne Mette Karlsen, universitetslektor Elisabeth Brekke Stangeland, universitetslektor Arne Olav Nygard, kommunikasjonsrådgiver Trond Egil Toft og kontorsjef Karoline Høibo.
Powered by Labrador CMS