Ber kulturministeren svare på spørsmål om kulturtilbud for barnehagebarn

I et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) ønsker Marit Knutsdatter Strand fra Senterpartiet svar på følgende spørsmål:

«Kulturskolen viktig i seg selv med sin aktivitet, sine elever, fagfolk og sitt kulturuttrykk, og i tillegg en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur bør ta for seg kulturskolen, der mange har sitt første møte med kultur. Kulturell skolesekk har hatt ulik innretning, og barnehager bør bli innlemma.

Hvordan mener statsråden barnehager kan og bør bli ivaretatt for kulturell skolesekk eller lignende tilbud?»

Statsråden har foreløpig ikke gitt svar på spørsmålet.

Powered by Labrador CMS