PBL-direktør Anne Lindboe er glad over dagens nyhet fra Kunnskapsdepartementet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
PBL-direktør Anne Lindboe er glad over dagens nyhet fra Kunnskapsdepartementet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

– Stor og viktig seier for mange som har strukket seg langt

PBL-direktør Anne Lindboe kan juble etter at KD i dag fordelte nær 263 millioner kroner til 454 barnehager. – Nå får flere barn muligheten til å gå i en barnehage med en bemanning som er i tråd med det nye nasjonale kravet. Det er bra for barna, og det er bra for barnehagene.

Publisert

I dag ble det klart at det er i alt 454 barnehager som får tilsagn om midler øremerket til å innfri bemanningsnormen i 2019.

362 av dem er private. 

– Dette er en stor og viktig seier for PBL og et viktig gjennomslag for mange av våre medlemmer, sier Anne Lindboe - og legger til at PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er spesielt glad for at små private barnehager som har påtatt seg driftskostnader som de ikke har fått driftstilskudd til, nå er omfattet av denne ordningen. 

– Det var urettferdig at barnehager som hadde innfridd det nye bemanningskravet ikke skulle være omfattet av overgangsordningen. Mange av disse barnehagene har, tross vanskelige rammebetingelser, strukket seg svært langt for å innfri bemanningsnormen. De har kuttet i andre deler av tilbudet og noen har drevet med underskudd for å kunne ansette flere. Derfor har vi over lang tid jobbet mye for å få på plass denne endringen, sier hun.

Skryter av Krf

Tildelingen betyr at alle de 139 private barnehagene som ble tildelt penger i fjor fremdeles er en del av ordningen - samt resten av de små, private barnehagene som ligger i kommuner som omfattes av tildelingen. 

I 2019 er satsene som følger:
• Kommunale barnehager: 446 956 kroner pr. barnehage
• Private barnehager: 593 793 kroner pr. barnehage

Dette betyr at hele ekstrapotten på 160 millioner kroner som KrF fikk forhandlet inn i statsbudsjettet i høst, går til private barnehager. Lindboe skryter av Hans Fredrik Grøvan og Krf, og mener partiet har tatt kritikken fra PBL om fordelingen av midlene på alvor, og bidratt sterkt til den løsningen som ble offentliggjort i dag.

– De har satt seg godt inn i saken og utfordringene for de mange barna og barnehagene som i utgangspunktet ikke vil være omfattet av bemanningsnormen fra dag én. Spesielt har KrF anerkjent utfordringene for de mange små barnehagene, sier Lindboe. 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai 2018 fikk KrF gjennomslag for kravet om 100 millioner kroner ekstra til finansiering av bemanningsnormen for små barnehager i kommuner som ikke hadde innfridd normen. I forhandlingene om statsbudsjettet for 2019 fikk KrF økt potten til ekstra finansiering fra 103 til 263 millioner kroner.

Pengene går til kommunene

Tilskuddsbrevene går nå ut til kommuner landet rundt.

Det er kommunen som også er mottaker av tilskudd til private barnehager som oppfyller kriteriene. I vedlegget til tilskuddsbrevet som kommunen mottar, vises beløp som er tildelt den enkelte kommunale og private barnehage.

Der står det også at kommunen skal, uten unødig opphold, utbetale tilskuddet videre til de respektive private barnehagene med det beløp som er angitt i vedlegget.

Powered by Labrador CMS