Statssekretæren: - Undersøkelsen viser at mange ser ut til å ha god oversikt

– Både kommuner og private barnehager har gjort en solid innsats for å møte kravene i den nye bemanningsnormen, og jeg forutsetter at det er et arbeid også prioriteres i barnehagene som per 1. august ikke oppfyller normen, sier statssekretær Julie M. Remen.

Publisert

1. august i år var fristen for alle barnehager å oppfylle bemanningsnormen.  Barnehager som ikke innfrir kravet innen da, må søke om dispensasjon.

Barnehage.no har bedt alle landets kommuner om å oppgi status for samtlige av barnehagene i sin kommune, da med status pr. 1. august i år. Oppdatert oversikt kan du se nederst i saken.

Statssekretær Julie Midtgarden Remen sier at undersøkelsen barnehage.no har gjort, viser at mange kommuner ser ut til å ha god oversikt over bemanningstettheten i barnehagene per første august i år.

LES OGSÅ: Barnehage.no har sjekket om bemanningsnormen i kommunene er oppfylt. Her er hva vi fant ut

– Alle barnehager skal riktignok levere årsmeldingsskjema per 15.12.2019 til BASIL. Disse tallene er viktig styringsinformasjon for staten og kommunene, som vil gi fullstendig oversikt over bemanningstettheten i alle kommuner og barnehager og være grunnlaget for utarbeidelse av offisiell statistikk. Både kommuner og private barnehager har gjort en solid innsats for å møte kravene i den nye bemanningsnormen, og jeg forutsetter at det er et arbeid også prioriteres i barnehagene som per 1. august ikke oppfyller normen, sier hun.

Flere av kommunene barnehage.no har vært i kontakt med opplyser at de ikke har oversikt over status i barnehagene i kommunen. Bakgrunnen er at tilsyn knyttet til bemanning ikke vil bli gjennomført før senere i høst. Remen mener at hyppigheten på tilsyn må basere seg på lokale forhold og risiko for brudd på regelverket.

FAKTA OM BEMANNINGSNORM:

Bemanningsnormen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Normen ble innført 1. august 2018. Fra da har barnehagene ett år på seg til å innfri kravet.

Hvis barnehagen ikke innfrir kravet 1. august 2019, må barnehageeier søke om dispensasjon.

– Det er derfor noe kommunen selv er best til å avgjøre. Alle foreldre har rett til å kjenne seg trygge på at barna har det bra og at de får et godt tilbud, uavhengig av hvilken kommune de har barnehageplass i, og uavhengig om de har barna i en privat eller kommunal barnehage, sier hun.

I tabellen under kan du se status for bemanningsnormen i din kommune. Tallene oppdateres fortløpende, etterhvert som de øvrige kommunene også sender inn sine svar.  Dermed kan tabellen avvike fra tallene som benyttes i artikkelen. Barnehage.no gjør oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Tallene baserer seg på kommunenes egen rapportering. Skulle du oppdage feil, ta kontakt med [email protected]

 

Powered by Labrador CMS