Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).
Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Samlet økning på 630 millioner kroner: –Gode nyheter

Kunnskapsdepartementet anslår at private barnehager får en samlet økning i drifstilskudd på 630 millioner kroner, som følge av innføringen av bemanningsnormen.

Publisert Sist oppdatert

Det fremkommer i et svar på et spørsmål Mathilde Tybring-Gjedde (H) har stilt kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Ifølge svaret var det 106 kommuner som ikke oppfylte bemanningsnormen ved innføringen. Nyere statistikk viser, ifølge departementet, at det ved utgangen av 2018 var 31 kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen for egne barnehager.

– Det betyr at nesten alle de private barnehagene i 2020 vil motta kommunale driftstilskudd som reflekterer bemanningsnormen, skriver Sanner i svaret sitt.

Anslag

For å svare på spørsmålet fra Tybring-Gjedde, har departementet regnet seg fram til et anslag på hvor stor økningen i driftstilskuddet for de private barnehagene totalt sett vil være i 2020. Da har de regnet på alle landets kommuner, uavhengig om de oppfylte bemanningsnormen i 2017, eller ikke.

Her anslår altså departementet en samlet økning i driftstilskuddet til private barnehager på om lag 630 millioner kroner. Men departementet understreker at det er usikkerhet knyttet til anslagene.

– Endelige tall for endring i bevilgning til driftstilskudd vil først være tilgjengelig når utbetalingene til de private barnehagene er gjennomført i 2020.

Gode nyheter

Mathilde Tybring-Gjedde mener svaret er gode nyheter.

– Da vi innførte bemanningsnormen var vi opptatt av at særlig de små enkeltstående barnehagene også skulle innføre bemanningsnormen, og ha forutsigbarhet i finansieringen. Tallene fra departementet viser at siden så mange kommuner allerede i 2018 oppfyller bemanningsnormen, vil de aller fleste barnehagene få tilskudd som tar høyde for normen allerede til neste år.

I overgangsfasen kom det også ekstramidler fra regjeringen. Den såkalte «Grøvan-potten» sørget for at en rekke kommunale og private barnehager fikk øremerkede midler til å innfri bemanningsnormen.

– Det var en helt riktig prioritering. Dette var en sikkerhetsventil for barnehagene i kommuner som ikke oppfylte normen, sier Tybring-Gjedde.

– Men så er det jo historier om enkelte barnehager som hadde noen få barn for mye for å kunne få ekstramidlene?

– Det er klart overgangen har vært krevende. Men man må huske på at dette har vært et ekstra tilskudd for kommuner som ikke oppfylte lovens krav. Det er først og fremst kommunene som skal sørge for at barnehagene skal få riktig tilskudd. Men jeg har opplev at barnehagene som har fått ekstratilskuddet har følt at dette har vært viktig i en overgangsfase.

Tybring-Gjedde er klar på at det er positivt at en rekke kommuner har fått bemanningsnormen på plass i løpet av det siste året.

– Det betyr at mange private barnehager får større forutsigbarhet i årene fremover, sier hun.

Powered by Labrador CMS