Christina Grefsrud-Halvorsen er en av initiativtakerne til det som etter alt å dømme blir en historisk streik. Foto: Privat
Christina Grefsrud-Halvorsen er en av initiativtakerne til det som etter alt å dømme blir en historisk streik. Foto: Privat

Nå går foreldrene til historisk streik: – Barna kan ikke heve stemmen sin selv

Dagen etter at bemanningsnormen skal behandles i Stortinget er foreldrene klare til streik. – Dersom vi som foreldre ikke blir møtt på kravene våre tar vi barna ut av barnehagen for å markere vår motstand.

Publisert

Foreldreopprør 2018 har allerede markert seg sterkt i debatten knyttet til bemanningsnormen for barnehager.

Tidligere denne måneden overleverte de underskrifter fra 27.000 foreldre som krever en strengere bemanningsnorm enn regjeringen har foreslått. Grupperingen ble også hørt da normen var gjenstand for debatt da Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget inviterte til åpen høring. 

Nå går foreldrene til streik. 1. juni er de klare med appeller, hjemmebakte kaker og en skokk unger foran Stortinget.

Historisk streik

Christina Grefsrud-Halvorsen er en av initiativtakerne til det som etter alt å dømme blir en historisk streik. 

– Det er allerede flere hundre som har meldt sin interesse. Såvidt jeg vet har det aldri blitt gjort en slik form for markering tidligere, at foreldre tar barna ut av barnehagen. Vi har valgt 1. juni siden behandlingen av bemanningsnormen i Stortinget skjer 31. mai. Da er det naturlig at en reaksjon kommer med en gang, sier hun. 

Foreldreopprøret og Barnehageopprøret dannet felles front da de overleverte 27.000 underskrifter til kunnskapsminister Jan Tore Sanner tidligere i vår.
Foreldreopprøret og Barnehageopprøret dannet felles front da de overleverte 27.000 underskrifter til kunnskapsminister Jan Tore Sanner tidligere i vår.

Hovedkravet til Foreldreopprør 2018 er at bemanningsnormen må gjelde hele dagen, at den må gjelde på barnegruppenivå - ikke barnehagenivå - og at det ikke skal være mulig å søke om dispensasjon fra normen.

– Vi krever ikke annet enn en forsvarlig og god barnehagehverdag for våre barn, med nok kompetente ansatte hele dagen. Det er ikke for mye verken å forvente eller forlange! 

Flertallet er enige

Tirsdag denne uken ble det kjent at regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er blitt enige med KrF om i forhandlingene om bemanningsnormen for barnehagene. 

Selve normen vil i grove trekk bli slik som regjeringen la den fram i sin lovproposisjon 6. april: Det skal være en grunnbemanning på minst én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år.

Oppfyllelsen av kravet vil telles på barnehagenivå. Det blir ikke stilt noen spesifikke krav om forholdet mellom antall voksne og antall barn gjennom hele åpningstiden.

Samtidig er partiene enige om å gjøre noen justeringer: 

Barnehageeiere får ett ekstra år på å innfri kravene i bemanningsnormen. Det blir skjerpet krav til stedlig leder og vikarbruk. Regjeringen må utarbeide en finansiering som reduserer etterslepet for private barnehager, og det skal etableres et uavhengig tilsyn.

– Vi ser at det er kommet signaler på at vi er blitt lyttet noe til, men ikke på langt nær så mye som vi ønsket. Lovforslaget som er kommet er alt for svakt. Det dekker ikke hele åpningstiden, og det er fremdeles mulig å søke dispensasjon fra en norm som er et absolutt minimum. Når de ansatte kaller dette uforsvarlig, er det klart at vi foreldre lytter, sier Grefsrud-Halvorsen, før hun slår fast: 

– Dette er et verdivalg. Politikerne står ikke på barnas side. 

Politikerne står ikke på barnas side.

Tapte arbeidstimer

Foreldreopprøret er tydelige på at dette handler om politikk og prinsipper, og ikke om at foreldrene er misfornøyde med enkeltbarnehager. 

– Vi stiller som krav om at alle barnehagebarn skal ha lik rett på nok gode voksne rundt seg hele dagen, uavhengig av kommunen de bor i og hva slags barnehage de går i, sier Grefsrud-Halvorsen.

Nå håper hun på massiv mobilisering. 

– Barna kan ikke heve stemmen sin selv og kan ikke streike, men det kan faktisk vi foreldre. En streik vil bety mange tapte arbeidstimer for oss og for samfunnet, og det er vi mer enn villige til å ofre på vegne av våre barn, dersom vi ikke blir lyttet til nå. Dersom politikerne ikke lytter til oss nå, etter at barnehageansatte, foreldre og fagfolk har sagt så tydelig fra om hva som skal til i så lang tid - så må vi selvsagt markere oss kraftig. 

Powered by Labrador CMS