Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø ved en tidligere anledning.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk i Regnbuen barnehage i Bodø ved en tidligere anledning.

Nå er 263 millioner fordelt: Endrer kriteriene for å gi mer til de små private

I alt 454 små barnehager skal dele på pengene som nå kommer for å komme i mål med bemanningsnormen. – Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Publisert

454 små barnehager får nå til sammen 263 millioner kroner til å øke bemanningen. Dette er dobbelt så mange barnehager som i fjor. 

I år er det gjort en vesentlig endring, etter at mange reagerte på at barnehager som hadde strukket seg langt for å innfri normen innen 1. august i fjor ikke fikk støtte: I år får alle små, private barnehager i kommuner som ikke innfrir bemanningsnormer midler. Dermed er i alt 362 av barnehagene som får tilsagn om midler private. 

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet, sier Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

225 i fjor - 454 i år

FAKTA Kriterier for tildeling

Det er ulike tildelingskriterier for ordinære kommunale og private barnehager.

I 2019 er satsene 446 956 per kommunale barnehage, og 593 793 per private barnehage. 

En kommunal barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

 • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12 2017.
 • Barnehagen er liten.
  En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
 • Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen.
  Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 2017. 

En privat barnehage må oppfylle følgende to kriterier for å motta tilskudd:

 • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen.
  Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12 2017.
 • Barnehagen er liten.
  En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.

Bemanningsnormen på maksimalt (omregnet) 6,0 barn per voksen i barnehagene ble innført 1. august 2018. Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet - innen 1. august i år skal tilstrekkelig antall ansatte være på plass. For i fjor høst ble det bevilget 100 millioner kroner som en del av regjeringens budsjettforlik med Krf, som en overgangsordning for å sikre at flest mulig barnehager kom i mål med bemanningen. Da partiet ble en del av regjeringssamarbeidet, ble summen for i år økt til 262,7 millioner kroner. 

– Flere trygge voksne i barnehagene er en viktig sak for KrF.  Kravene til flere ansatte er særlig krevende for de små barnehagene, derfor er dette tilskuddet viktig å få på plass nå. De små barnehagene utgjør et viktig del av mangfoldet i barnehagetilbudet og er ofte drevet av ideelle – slik som menighetsbarnehagene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i pressemeldingen.

For 2018 var det i alt 225 barnehager som fikk tilsagn om ekstra midler som en overgangsordning. 

– Vi ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale. Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å raskt omdisponere ressurser slik at de oppfyller bemanningskravet. Derfor prioriterer vi nå de små barnehagene i overgangsordningen, sier Sanner.

Øremerket tilskudd

Midlene utbetales som et øremerket tilskudd og fordeles til kommuner der det er mer enn 6,0 barn per voksen i de ordinære kommunale barnehagene. I fjor var fordelingen 60-40 til henholdsvis private og kommunale barnehager, og i alt 139 private og 86 kommunale barnehager fikk støtte.

Som i fjor er det også denne gang klare kriterier for hvilke barnehager som mottar støtte: 

Tilskuddet skal bidra til å styrke innføringen av bemanningsnorm i ordinære kommunale og private barnehager. Små barnehager skal prioriteres.

• Tilskuddsordningen er midlertidig.

• Tilskuddsmottaker er kommuner og private barnehager.

• Målgruppen blant de kommunale barnehagene er ordinære barnehager i kommuner som i gjennomsnitt har over 6,0 barn per voksne i kommunenes egne barnehager, og hvor barnehagen selv også har over 6,0 barn per voksne.

• Målgruppen blant de private barnehagene er små ordinære barnehager i kommuner som i gjennomsnitt har over 6,0 barn per voksne i kommunenes egne barnehager.

Barnehage.no kommer tilbake med en mer detaljert oversikt over hvilke barnehager i hvilke kommuner som får tilskudd. 

Powered by Labrador CMS