– Hvis dette kan bidra til at andre kan la seg inspirere, og dra nytte av erfaringene, er det ingenting som er bedre, sier Linda Y. Rosenborg, styrer i Blåbærgrenda barnehage i Rælingen.
– Hvis dette kan bidra til at andre kan la seg inspirere, og dra nytte av erfaringene, er det ingenting som er bedre, sier Linda Y. Rosenborg, styrer i Blåbærgrenda barnehage i Rælingen.

Har tatt kampen for de private barnehagene to ganger - og vunnet

For andre gang har hun tatt kampen for de private barnehagene og nådd gjennom hos kommunepolitikerne. Nå inspirerer barnehagestyrer Linda Y. Rosenborg i Rælingen andre barnehager til å gjøre det samme.

Publisert

Sammen med de andre private barnehagene i kommunen, sendte styreren i Blåbærgrenda barnehage inn et innbyggerinitiativ på minsak.no før jul. I april vedtok et enstemmig kommunestyre å gi de private barnehagene ekstra tilskudd for å komme i havn med bemanningsnormen fra og med 1. august. 

Samlet for 2019 og 2010 vil Rælingen kommune bruke 1,9 millioner kroner ekstra på å gi de private barnehagene de nødvendige rammevilkårene for å oppfylle bemanningsnormen, skriver pbl.no.

Dermed gjør Rælingen som noen få andre kommuner her i landet, og sikrer at alle barnehagene i kommunen settes i stand til å oppfylle normen uten å måtte kutte i annen kvalitet til barna. I Rygge kommune kom et slikt vedtak på plass i februar i fjor, og politikerne vedtok senere å innfri normen fra den ble innført 1. august i fjor - selv om de hadde ytterligere et år på seg. I Drammen kommune ble det gjort et lignende vedtak i juni i fjor, for å sikre at alle barnehagene skulle bli i stand til å innfri normen.

– Det begynte egentlig som et initiativ for å få opp tilskuddssatsene, som er veldig lave i Rælingen kommune. Både sammenlignet med nasjonal sats og kommunene rundt oss, sier Linda Y. Rosenborg. 

Tar kampen for andre gang

Det er ikke første gang hun står i bresjen for økonomien til de private barnehagene. Da kommunene tok over ansvaret for tilskuddsordningen, tok hun initiativ til å belyse saken for politikerne med tanke på å sikre at barnehagene ble behandlet rettferdig. 

– Jeg har vært med på to saker siden 2001, og begge sakene har vi nådd gjennom med. Jeg fleiper med at de sikkert er lei av meg, sier hun, men legger samtidig til: 

– Det har hele veien vært et ryddig og godt samarbeid med både politikerne og administrasjonen i kommunen, og de kommunale barnehagene. De er flinke til å se på barnehagene som en enhet, uavhengig av eierskap. 

Tilskuddssatsen fikk de ikke gjort noe med, men de private barnehagene får likevel en solid håndsrekning fra lokalpolitikerne i Rælingen. 

– Tilskuddene er såpass lave at det ikke er mye økonomisk spillerom i de private barnehagene. Samtidig er det for min del like viktig at vi er blitt hørt. Politikerne har vært framoverlente for å få innsikt i og kunnskap om hvordan barnehagesektoren er finansiert, noe jeg tror mange lokalpolitikere mangler. Da er det veldig tilfredsstillende å oppleve at man blir hørt og tatt hensyn til, sier hun. 

Skapt debatt 

Initiativet fra de private barnehagene skapte en politisk debatt i kommunen om hvorvidt man skulle gi penger til de frittstående, men ikke kjedebarnehagene. 

– Spesielt Ap og SV hang seg litt opp i debatten rundt utbytte og kjedebarnehagene, noe som opplevdes litt ubehagelig. Tonen fra politikerne var at ja, de ville støtte de uavhengige barnehagene men ikke de såkalte «velferdsprofitørene». Men jeg tenker at dette er politikk som ligger på et høyere plan enn i kommunestyret, sier Rosenborg. 

Nettopp det fikk hun anledning til å belyse i siste sving før saken skulle avgjøres i kommunestyret. De private barnehagene var blant annet til stede i to av møtene i oppvekstkomitéen. 

– Ved en anledning sa jeg: Vær så snill å husk på at vi er noen frittstående barnehager uten en kjede i ryggen. Vi har også en pensjonsordning som gjør at kostnadene kan variere veldig fra år til år, og jeg sa også noe om lønnsbetingelsene våre, som er gode. Det i sum tror jeg var veldig bra å få fram med tanke på avgjørelsen politikerne skulle ta, sier hun. 

– Bare å ta kontakt

Nå inspirerer initiativet andre barnehager. I et leserinnlegg i papirutgaven til Enebakk Avis i dag, er overskriften: Rælingen har fått det til, det bør Enebakk også!

I innlegget, som er undertegnet av fem private barnehager i kommunen, står det blant annet: 

«Vi er veldig fornøyde med å ha fått en norm som regulerer bemanning og pedagogtetthet, men det betyr økte kostnader. Vi er bekymret for den systematiske forskjellsbehandlingen av barn som finansieringssystemet for private barnehager legger opp til. Vi har ytret ønske til politikerene i Enebakk kommune om å sørge for at alle barnehager settes i stand til å innfri nye krav til bemanning.» (...) 

«Regjeringen har nå gitt et ekstra tilskudd til utvalgte barnehager som skal sette dem i stand til å innfri bemanningsnormen innen fristen. Dette er svært positivt, men fremdeles går majoriteten av barn i private barnehager i barnehager som ikke mottar ekstra midler. Dette truer både kvaliteten i og fremtiden for barnehagene det gjelder.

Vi har strukket oss langt for å innfri nye krav. Men vi frykter for fremtiden når nye krav innføres uten at det følger penger med. Alle barn fortjener et godt tilbud i sin barnehage, uavhengig av størrelsen på barnehagen, og i hvilken kommune den befinner seg!»

– Det er klart jeg er stolt over det vi har fått til i Rælingen kommune, sier Rosenborg, og fortsetter:

– Hvis dette kan bidra til at andre kan la seg inspirere, og dra nytte av erfaringene, er det ingenting som er bedre. Det er jeg litt stolt av. De må gjerne ta kontakt hvis det er noe de lurer på, sier barnehagestyreren. 

Powered by Labrador CMS