Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen samt to uavhengige representanter har gått inn for å øke tilskuddene til de private barnehagene allerede fra inneværende år. Nå har Eidi Ann Hansen (nummer to fra høyre) og de andre fått gjennomslag hos rådmannen.
Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen samt to uavhengige representanter har gått inn for å øke tilskuddene til de private barnehagene allerede fra inneværende år. Nå har Eidi Ann Hansen (nummer to fra høyre) og de andre fått gjennomslag hos rådmannen.

Går inn for millionhjelp til de private

Rådmannen i Drammen kommune går inn for å hoppe bukk over finansieringsordningen, og gi de private barnehagene ekstra penger til bemanningsnormen allerede fra august.

Publisert

Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen samt to uavhengige representanter har gått i bresjen for at de private barnehagene skal få ekstra penger til å oppfylle bemanningsnormen allerede fra august i år. Nå har de fått svar: 

I innstillingen til bystyret 19. juni foreslår rådmannen at både kommunale og private barnehager kompenseres fortløpende, etterhvert som de oppfyller normkravet.

Det betyr en samlet kostnad på nær 9,6 millioner kroner i inneværende år, og en ekstra kostnad på 25,3 millioner kroner de neste årene. 

– Da bemanningsnormen var på trappene og vi skulle vedta økonomiplanen i november i fjor, lå det inne økte kostnader til de kommunale barnehagene, men ikke til de private. Det reagerte vi på, for det var så åpenbart urimelig, sier Eidi Ann Hansen i Drammen Venstre. 

Drammens Tidende har skrevet om saken her (krever innlogging.)

Hopper over finansieringsordningen

I Drammen kommune er det en liten overvekt av private barnehager. Ifølge barnehagefakta.no var det per 15. desember i fjor et snitt på 6,3 voksne per barn i barnehagene i Drammen.

I forslaget rådmannen nå legger på bordet ser man altså bort fra finansieringsordningen, der de private barnehagene egentlig skulle hatt tilskudd regnet ut fra to år gamle regnskap. 

– De har de samme kravene til bemanning, men helt ulik finansiering. Vi fikk også tilbakemelding fra flere av de private barnehagene om at dette ville bli en i overkant stor utfordring. For noen ville det være ganske dramatisk, sier Venstre-politikeren. 

Da barnehage.no skrev om det politiske initiativet i april, ville Miljøpartiet De Grønne ha en nøkkelrolle i diskusjonen rundt å få inn finansieringen i økonomiplanen. 

– Rådmannen har tatt en runde blant de private barnehagene, og sett på konsekvensene. Nå er kostnadene lagt inn i den nye planen. Det skal veldig mye mer til å få dette ut av et forslag, enn å få det inn via forhandlinger, så jeg puster lettet ut, sier Hansen. 

En av få

I februar skrev barnehage.no om et lignende vedtak i Rygge kommune

– Hva tenker du om at dere en en av få kommuner i landet som gjør det på denne måten? 

– Jeg hadde regnet med at flere kommuner gjorde det på denne måten, det er jo ikke bare hos oss at de private får pengene to år på etterskudd. Men vi får gå foran med et godt eksempel, sier politikeren. 

– Har dere mye penger på bok siden dere kan ta dette løftet allerede nå? 

– Nei. Drammen er en fattig, men effektiv kommune. Grunnen til at vi har penger å bruke på dette, er at vi prioriterer det. Nå har regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett bevilget hundre millioner for 2018 til en overgangsordning for bemanningsnormen, men det er jo bare "lommepenger". 

Powered by Labrador CMS