Barnehage.no har sjekket om bemanningsnormen i kommunene er oppfylt. Her er hva vi fant ut

–  Det er selvfølgelig en klar forventning blant alle, også KS, at både kommunen og den enkelte barnehageeier oppfyller krav i lov og forskrift, sier Erling Lien Barlindhaug i KS.

Publisert

1. august i år var fristen for alle barnehager å oppfylle bemanningsnormen. Barnehager som ikke innfrir kravet innen da, må søke om dispensasjon.

Barnehage.no har bedt alle landets kommuner om å oppgi status for samtlige av barnehagene i sin kommune, da med status pr. 1. august i år.

Vi har fått tall fra 368 av landets 422 kommuner.

Det viser seg at bemanningsnormen er oppfylt i de aller fleste kommunene vi har vært i kontakt med. 

Tallene vi har fått fra kommunene viser at det er ti kommuner hvor private barnehager ikke oppfyller bemanningsnormen, mens 17 kommuner svarer at de har kommunale barnehager hvor bemanningsnormen ikke er oppfylt. Totalt er det snakk om henholdsvis 29 kommunale og 22 private barnehager. En kommune svarer også at de venter seg en dispensasjonssøknad i nær framtid.

Har ikke oversikt

18 av landets kommuner har ikke oversikt over statusen i barnehagene de selv eier. Totalt er det her snakk om 250 barnehager. En del av kommunene oppgir at årsaken er at de ikke har kartlegging før senere i høst, mens andre opplyser at det ikke vil bli kontrollert før BASIL-rapporteringen i desember.

44 av kommunene som har svart, har ikke oversikt over status i de private barnehagene. Også her opplyses det fra flere kommuner at de skal ha tilsyn knyttet til bemanning i løpet av høsten. Mens de fleste opplyser at de ikke skal ha tilsyn før BASIL-rapporteringen i desember.

I Bærum er det 75 ordinære private barnehager. Siden ingen har søkt om dispensasjon, går kommunen ut fra at alle oppfyller normen.

– Kommunene bør ha en plan for tilsyn med alle barnehager, sier Erling Lien Barlindhaug i KS.
– Kommunene bør ha en plan for tilsyn med alle barnehager, sier Erling Lien Barlindhaug i KS.

– Jobbet godt

– KS mener det er jobbet godt med rekruttering i både private og kommunale barnehager, og undersøkelsen tyder på at de aller fleste barnehager oppfyller normen fra 1. august 2019. Det er selvfølgelig en klar forventning blant alle, også KS, at både kommunen og den enkelte barnehageeier oppfyller krav i lov og forskrift. Dette tyder på at det har vært lite behov for å benytte dispensasjon fra normen.

FAKTA OM BEMANNINGSNORM:

Bemanningsnormen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Normen ble innført 1. august 2018. Fra da har barnehagene ett år på seg til å innfri kravet.

Hvis barnehagen ikke innfrir kravet 1. august 2019, må barnehageeier søke om dispensasjon.

Det sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS. Ifølge ham er det en klar forventning om at barnehagene som ikke oppfyller normene søker om dispensasjon, og at kommunen slik vil ha en god oversikt over om barnehagene oppfyller normene.

– Bør det her være forskjell på hyppighet i tilsyn mellom kommunale og private barnehager?

– Kommunene bør ha en plan for tilsyn med alle barnehager og gjennomføre tilsyn ut fra risikovurderinger og hendelser som blir rapportert til myndigheten. KS oppfatter ikke at kommunene har ulik praksis for vurdering av tilsyn med kommunale og private barnehager, sier han.

– Hva tenker du om at det er flere kommuner som ikke har oversikt over status i egne barnehager?

– Vi vet at det er mange barnehager som har strukket seg utrolig langt for å oppfylle bemanningsnorm, sier Anne Lindboe.
– Vi vet at det er mange barnehager som har strukket seg utrolig langt for å oppfylle bemanningsnorm, sier Anne Lindboe.

– Vi forventer at kommunale barnehager som ikke oppfyller normene søker om dispensasjon og at kommunen slik har oversikt over normoppfyllelse gjennom disse kravene, sier han.

– Mange har strukket seg langt 

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL. Hun mener det generelt er positivt at barnehage.nos undersøkelse viser at de fleste er på norm.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Barnehage.no har bedt alle landets kommuner om å opplyse om barnehagene i deres kommune oppfyller bemanningsnormen, eller ikke.

Vi har fått tall fra 368 av landets 422 kommuner.

  • I 10 kommuner er det private barnehager som ikke oppfyller bemanningsnormen.
  • I 17 kommuner er det kommunale barnehager hvor bemanningsnormen ikke er oppfylt.
  • Totalt er det her snakk om 29 kommunale barnehager og 22 private barnehager.
  • 18 av landets kommuner har ikke oversikt over statusen i barnehagene de selv eier. Totalt er det her snakk om 250 barnehager. 
  • 44 av kommunene som har svart har ikke oversikt over status i de private barnehagene. 

– Og det er imponerende at så mange private er det, med tanke på finansieringen og at det der er et to års etterslep. Vi vet at det er mange som har strukket seg utrolig langt for å komme hit, og det har ikke vært en enkel overgang. Vi har hatt historier om barnehager som har tatt opp lån, eller spist av det de har av egenkapital for å klare å komme i mål. Så jeg må si at det har vært en imponerende innsats, og jeg er stolt av den private sektoren.

Hun er klar på at hun kanskje hadde forventet at bildet var snudd på hodet, at det var flere kommunale enn private barnehager som lå på norm.

– Kommunene sitter på et stort budsjett. Selv om jeg har forståelse for at det er vanskelige prioriteringer som skal gjøres der også, så hadde jeg forventet at det burde være enklere for dem å oppfylle normen.

Enkelte av kommunene barnehage.no har vært i kontakt med, melder at de kun har telling når BASIL-tallene skal rapporteres. Lindboe mener det ville ha vært fornuftig om kommunene sjekket status for bemanningen et par ganger i året.

– Har man bare ett sjekktidspunkt er det risiko for at man kan ligge under andre deler av året. Så må jeg si at vi forventer at det føres like streng kontroll med både private og kommunale barnehager. For barna som går i barnehagen er det lite relevant om den er privat eller kommunal. Det er en grunn til at vi har fått bemanningsnormen, og vi anser det som viktig med nok voksne rundt barna, sier hun.

– Alvorlig

– Hva tenker du om at enkelte kommuner melder tilbake at de ikke har oversikt over status i egne kommunale barnehager?

– Det tenker jeg er veldig alvorlig. Her har det kommet en krystallklar føring om at normen skal oppfylles fra første august. Og man har hatt ett år på seg til å oppfylle den, så den burde ikke komme som noen overraskelse. Jeg forventer at kommunene prioriterer dette. Og det er alvorlig hvis det viser seg at kommunene selv ikke er på norm. Det får også konsekvenser for de private som må vente enda lenger til å få nok tilskudd til å følge opp normen.

– Men her er det snakk om kommuner som ikke vet statusen på egne barnehager, ikke om de oppfyller normen?

Det er enda mer bekymringsfullt, når kommunene som skal være tilsynsmyndighet ikke har kontroll over eget bo, sier hun.

I tabellen under kan du se status for bemanningsnormen i din kommune. Tallene oppdateres fortløpende, etterhvert som de øvrige kommunene også sender inn sine svar.  Dermed kan tabellen avvike fra tallene som benyttes i artikkelen. Barnehage.no gjør oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Tallene baserer seg på kommunenes egen rapportering. Skulle du oppdage feil, ta kontakt med [email protected]

Du kan også trykke her for å åpne tabellen i et nytt vindu 

 

Powered by Labrador CMS