– Alle kommuner bør ha et system for å avdekke og følge opp barnehager som har større utfordringer

Mona Fagerås (Sv) og Mathilde Tybring-Gjedde er begge klar på at kommunene må ha gode systemer for å gjennomføre tilsyn i alle barnehager.

Publisert

– Jeg mener at alle må innfri grunnbemanningen, og at dette må være et minimum. Så har SV vært enige med blant andre PBL at denne normen må finansieres. Her har regjeringa sviktet, selv om KrF fikk til noe. 

Det sier Mona Fagerås (Sv) om undersøkelsen barnehage.no har gjort som viser status på bemanningsnormen rundt om i landets kommuner. Oppdatert oversikt kan du se nederst i saken.

For 1. august i år var fristen for alle barnehager å oppfylle bemanningsnormen.  Barnehager som ikke innfrir kravet innen da, må søke om dispensasjon.

Undersøkelsen viser at flere kommuner ikke har oversikt over status. Flere svarer at de skal ha tilsyn i løpet av høsten, mens noen igjen ikke vil få oversikten før BASIL-rapporteringen i desember.

– Hvor ofte mener du at kommunene som tilsynsmyndighet bør sjekke status på bemanningen i barnehagene?

– Nå i en overgangsfase er det viktig å sjekke dette jevnlig.  Ofte, ja flere ganger i året. Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. At alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring, er viktig for en god kvalitetsbarnehage. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet, sier Fagerås, og fortsetter:

– Det er bred politisk enighet om at dagens tilsynsordninger for dårlig. Regjeringen har nå foreslått at det skal etableres en nasjonal tilsynsordning. SV er glad for at dette nå er på trappene, men vi er ikke så sikker på at vi får bukt med utfordringene i sektoren bare kan løses med en nasjonal tilsynsordning med 20-30 ansatte. Vi tror at en bedre løsning vil være både en lokal og en nasjonal løsning som kan supplere hverandre.

– Har tatt grep

Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener at barnehage.no sin undersøkelse viser at mange kommuner har tatt grep og ansatt flere for å oppfylle bemanningsnormen.

– Det er jeg glad for. Nok trygge, gode ansatte er viktig for barnas lek, læring og inkludering i barnehagene. Så er det nødvendig at kommuner fører tilsyn med egne og private barnehager for å sikre at kvaliteten er god og at barnehageloven følges. Dessverre vet vi at dette ikke gjøres på en god nok måte i dag. Om lag halvparten av kommunene fører ikke tilsyn med sine egne barnehager, mens hver femte kommune fører ikke tilsyn med private barnehager. Jeg mener det skal være like hyppig tilsyn av kommunale barnehager som private barnehager, og at kommunene skal følge opp alt fra bemanning, pedagogtetthet til språkarbeid og oppfyllelse av rammeplanen, sier hun.

 Tybring-Gjedde er klar på at det er ingenting som tyder på at eierformen er avgjørende.

– Nettopp derfor må kommunene oppfylle sin rolle som tilsynsmyndighet på en god måte. Det er bra at mange kommuner har tenkt til å følge opp status for bemanningsnormen i BASIL i desember, men det er ikke tilstrekkelig for å vite om barnehagen har god kvalitet eller ikke. Alle kommuner bør ha et system for å avdekke og følge opp barnehager som har større utfordringer, og som ikke oppfyller lovbestemte krav som for eksempel bemanningsnormen, sier hun.

Vil skjerpe kravene

Fagerås mener at bemanningsnormen bare er et første skritt på veien til bedre barnehager.

– Neste skritt er å skjerpe kravene til barnehagelærernorm: Minst 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere og innføre fagarbeidernorm. Og minst 25 prosent av de ansatte skal være fagarbeidere. Så vil vi styrke kravene til bemanning. SV mener bemanningsnormen skal beregnes prosentvis, og ikke ved å runde oppover til nærmeste hele årsverk. Krav om ett ekstra årsverk pr 36 barn ved åpningstider utover 10 timer og så mener vi at det skal settes inn vikar ved fravær, sier hun.

I tabellen under kan du se status for bemanningsnormen i din kommune. Tallene oppdateres fortløpende, etterhvert som de øvrige kommunene også sender inn sine svar.  Dermed kan tabellen avvike fra tallene som benyttes i artikkelen. Barnehage.no gjør oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Tallene baserer seg på kommunenes egen rapportering. Skulle du oppdage feil, ta kontakt med [email protected]

Powered by Labrador CMS