Nå kommer 100 millioner ekstra til bemanning – slik fordeles pengene

139 private og 86 kommunale barnehager får i løpet av kort tid ekstra penger til å oppfylle bemanningsnormen. Pengene går til barnehager med maksimalt 45 alderskorrigerte barn i kommuner som ikke allerede oppfyller normen.

Publisert

Regjeringspartiene måtte 31. mai flytte på rundt 250 millioner kroner for å få på plass en avtale med KrF om revidert nasjonalbudsjett.

100 av disse var knyttet direkte opp mot bemanningsnormen - som samme dag ble vedtatt av Stortinget.

Mens regjeringen i sitt forslag til bemanningsnorm la til grunn at bemanningsnormen allerede var fullt finansiert, hevdet KrF og flere andre opposisjonspartier at det måtte friske midler inn for å sikre at særlig små og private barnehager i kommuner som ikke allerede oppfylte normen, måtte få mer penger.

225 barnehager

I regjeringens føringer for de 100 millioner ekstra kronene, skal 60 millioner fordeles til de private barnehagene som ligger i kommuner med over 6,0 barn per voksen per 15. desember i fjor. 40 millioner skal fordeles på kommunene etter samme kriterier. 

Samtidig har det hele veien ligget en forutsetning at det i fordelingen av de øremerkede midlene skal tas særlig hensyn til å bidra til en bærekraftig økonomi i små private barnehager.

Totalt er det 225 barnehager i 69 kommuner som får penger.

Maks 45 barn

Nå er Kunnskapsdepartementet ferdig med arbeidet med å fordele pengene.  En barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

  • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.
  • Barnehagen er liten. En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
  • Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.

– Disse små barnehagene har mindre økonomisk handlefrihet til å omdisponere ressurser for å oppfylle bemanningskravet. Overgangsordningen vil bidra til å sikre en bærekraftig økonomi i disse små barnehagene, og gjøre det lettere for dem å tilpasse seg det nye regelverket, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Tilskuddene for høsten 2018 er 431.655 kroner til hver av de private – og 465.115 til hver av de kommunale barnehagene som blir omfattet av ordningen.

Powered by Labrador CMS