Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen (til høyre) diskuterte konsekvenser med Dag Braanaas og Synne Alsaker fra Stiftelsen Kanvas, i forbindelse med torsdagens høring om bemanningsnorm. Foto: Øyvind Johansen

Ap etter høringen: Det kommer til å bli krevende

- Regjeringens forslag slik det foreligger nå skaper ganske stor uro i sektoren, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen. Etter torsdagens åpne høring om bemanningsnormen savner han mer fakta og tall før lovforslaget behandles i Stortinget.

Publisert

17 organisasjoner fikk fire minutter hver til å si sin mening om regjeringens forslag til endringer i barnehageloven.

Nesten samtlige ga uttrykk for at de ønsker en bemanningsnorm velkommen. Samtlige ga uttrykk for at de ønsker endringer i forhold til regjeringens forslag.

Ap: Må få klarhet i fakta

Saksordfører i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Martin Henriksen (Ap), sier til barnehage.no at hans parti kommer til å stemme for endringer av normen i forhold til regjeringens forslag, men han kan ikke si hvilke endringer som er praktisk mulig å gjennomføre.

Totalt 17 organisasjoner fikk fire minutter hver til å snakke om de foreslåtte lovendringene i barnehageloven.

- Det vi må gjøre er å få klarhet i tall og fakta. For det er mange ubesvarte spørsmål i den proposisjonen som regjeringen har lagt fram, og de har ikke gitt oss noe særlig godt tallmateriale å jobbe utfra. Først må vi på Stortinget drive litt detektivarbeid og finne ut hva som er fakta og hva som er praktisk mulig å få til på den korte tiden vi har, sier Martin Henriksen.

- Krevende

Han peker på utfordringer både knyttet til finansiering og styrket bemanning gjennom en større del av åpningstiden som to spørsmål han kommer til å jobbe mer med.

Og han innrømmer at klokka ikke jobber på deres side.

- Det er kort tid til denne normen skal settes i verk. Stortinget har nettopp fått saken. Vi skal vedta den i slutten av mai, og da er det åtte uker til kommuner og barnehager skal gjennomføre den. Det kommer til å bli krevende.

Høyre: Historisk skritt

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) registrerte at det var mange i høringen som ga uttrykk for at regjeringens forslag til norm ikke er godt nok. Men:

- Det jeg først og fremst merker meg er at veldig mange er fornøyde med at nå kommer det en bemanningsnorm. Det er et historisk skritt i riktig retning for barnehagesektoren. Og så hører jeg innspillene, og vi må prøve å finne en balansegang mellom det som er et minimumsnivå som vi skal kreve fra staten, og fleksibilitet for kommunene og de som skal jobbe i barnehagen hver dag, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

 

- Ikke finansiert

En rekke aktører, fra KS og Bergen kommune, til PBL og Kanvas trakk med ulike eksempler fram eksempler på hvordan normen vil slå ut uten ekstra finansiering.

- Kravene må oppfylles på barnehagenivå og derfor må beregningen gjøres på barnehagenivå. Noe annet er på grensen til useriøst, sa utdanningsbyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) i Bergen kommune.

Synne Alsaker i Stiftelsen Kanvas problematiserte grunnbemanning som eneste mål på kvalitet.

- Ofte brukes Oslo kom som et utstillingsvindu der de har oppfylt bemanningsnormen. Men de sparer på områder som blant annet pedagogtetthet, lederressurser og vedlikehold. Våre beregninger viser at våre 34 barnehager i Oslo vil gå med 8 millioner kroner i underskudd hvert år hvis vi skal oppfylle normen uten ekstra finansiering. Hvis vi reduserer pedagogandelen fra 50 til 43 prosent, vil underskuddet fortsatt bli 4 millioner kroner bare i Oslo, sa Alsaker og la til at det vil være synd å måtte si opp styrere og barnehagelærere og erstatte dem med assistenter.

Også Helge Eide i KS gjentok kommune-Norges budskap om at normen er underfinansiert med en milliard kroner i året.

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

- Vi har spurt kommunene, og blant de rundt 100 kommunene som har svart, svarer tre av fire at reformen ikke er fullfinansiert for deres egen del, og da snakker vi både om pedagognormen og bemanningsnormen. Finansieringen må sikres, og hvis det ikke kan sikres nå, foreslår vi at reformen utsettes ett år til det kan sikres, sa Helge Eide i KS.

Også Jens Schei Hansen i Espira pekte på at Stortinget heller må vente enn å innføre en norm som ikke er finansiert:

- Vi anmoder derfor komiteen om at lovforslaget ikke vedtas før man har en overgangsordning på plass som sikrer at bemanningsnormen er finansiert fra dag én i private barnehager, sa han.

Vil ikke utsette

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal ga i høringen uttrykk for at det er viktig å iverksette normen nå, selv om den ikke er perfekt.

Han ga uttrykk for at det er altfor stor forskjell på strukturell kvalitet i barnehagene i dag. Derfor har Utdanningsforbundet satt opp flere forslag til endringer i forhold til regjeringens forslag. Noen av disse er:

  • Det kan ikke gis dispensasjoner fra normen.
  • Den skal bare gjelde ansatte som jobber direkte mot barna.
  • Den må gjelde på gruppenivå.
  • Den må skjerpes i barnehager med lang åpningstid.
  • Den må rundes opp til hele årsverk på samme måten som det er gjort i forskriften om skjerpet pedagognorm.

Steffen Handal pekte på at det lenge har vært politisk flertall for en bemanningsnorm. Han mener det derfor ikke er noen grunn til å vente med å innføre den.

Vi trenger ikke mer ventetid. Vi må komme i gang. Det har vært politiske flertall for normen lenge. Nå må vi sette det ut i praksis. Og så har vi en klar forventning om at vi foretar en evaluering etter to år for å se hvordan tiltaket treffer i praksis, sa Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS