Lovendringen skal etter planen behandles i Stortinget 31. mai.
Lovendringen skal etter planen behandles i Stortinget 31. mai.

Høringen sendes direkte - her finner du den

Torsdag gjennomfører Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget høring om bemanningsnormen. Følg den direkte på Stortingets nett-tv fra klokka 10.20.

Publisert

17 organisasjoner og barnehageeiere skal torsdag si sin mening om regjeringens forslag til endringer i barnehageloven.

Høringen skjer i forkant av at Utdannings- og forskningskomiteen 22. mai har frist for avsigelse av innstilling i saken som i tillegg til norm for grunnbemanning gjelder plikt om samarbeid om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO.

Etter den foreløpige planen skal saken opp til behandling i Stortinget 31. mai.

Her er forslaget

Blir lovendringen vedtatt slik som Kunnskapsdepartementet legger opp til, vil barnehagene ha to måneder på å innrette seg før normen trer i kraft 1. august. Hovedtrekkene i regjeringens forslag er:

  • Det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år.
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.

Opposisjonen: Ikke godt nok

De fire største opposisjonspartiene har gjennom barnehage.no gitt tydelige signaler om at forslaget ikke er godt nok.

Torsdag formiddag gjennomfører komiteen en åpen høring der 17 organisasjoner som har meldt seg på vil komme for å gi sine siste offentlige innspill i saken før komiteen trer sammen.

Stortinget overfører høringen direkte. Du kan dermed følge høringen ord for ord hvis du klikker på denne lenken. Etter planen skal høringen starte klokka 10.20. Se her hvilke organisasjoner som skal delta.

Powered by Labrador CMS