Henrik Asheim (H), Kjell-Ingolf Ropstad (KrF), Abid Raja (V) og Helge Andre Njåstad (Frp) presenterer budsjettavtalen.
Henrik Asheim (H), Kjell-Ingolf Ropstad (KrF), Abid Raja (V) og Helge Andre Njåstad (Frp) presenterer budsjettavtalen.

Budsjettavtalen: KrF fikk regjeringen med på mer barnehagepenger

Regjeringspartiene og KrF er enige om neste års statsbudsjett. Det betyr 160 millioner mer til bemanningsnormen enn regjeringen først foreslo.

Publisert

KrFs forhandler Kjell-Ingolf Ropstad sier til NRK at han er spesielt fornøyd med satsingen på barn og oppvekst.

– Vi får et kraftig løft for kommunene både i bevilgninger for flere ansettelser i barnehagene og for å følge opp lærernormen. Til neste høst blir det rundt 2.000 flere lærere enn da den store lærersatsingen startet, sier Ropstad til statskanalen.

For barnehagesektoren betyr det denne endringen: 

* 160 millioner ekstra til bemanningsnormen, i alt 262,7 millioner kroner i 2019. 

* 1,3 millioner kroner til etablering av en ny bachelor barnehagelærer, ledelse i lærende organisasjoner. Studiet har 30 studieplasser fra høsten 2019, ligger under DMMH og lokalisert i Kristiansund. 

Da KrF la fram sitt alternative budsjett 9. november, sa partiets utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan at økningen i bevillingen til en overgangsordning for bemanningsnormen ikke var nok. 

Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i Krf.
Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i Krf.

– Vi har heller ikke presentert det som at det er nok til å dekke bemanningsnormen ut fra de tallene vi har fått fra PBL og KS. Men det vi gjør er å legge nok penger på bordet til at de hundre millionene som ble bevilget i år, får en effekt i 2019, samtidig som det skal være åpning for å fortsette diskusjonen når budsjettet skal revideres til våren, sa han.

KrF tok også med seg et forslag om å bruke 64,9 millioner kroner på å redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehage. Det er ikke tatt inn i det endelige budsjettforslaget - dermed ser det ut til at det blir som regjeringen foreslo: Makspris for foreldrebetaling økes med 80 kroner fra 1. januar - og ytterligere 50 kroner fra 1. august.

PBL: – Ikke nok

 PBL-sjef Anne Lindboe på plass på Stortinget da regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 8. oktober.
 PBL-sjef Anne Lindboe på plass på Stortinget da regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 8. oktober.

1. august 2019 må alle barnehager i landet oppfylle bemanningsnormen som innebærer minst én voksen for hvert tredje barn under tre år og én voksen for hvert sjette barn over tre år i barnehagene.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), mener at de totalt 262 millioner kronene som bevilges til en overgangsordning for bemanningsnormen i 2019, er alt for lite.

– Det er ikke mer enn til å dekke opp den styrkingen som ble satt inn på en del små barnehager i høst. Dette er langt fra nok penger til at alle barn kan nyte godt av nok voksne i barnehagen, sier hun til barnehage.no.

– Disse midlene er veldig viktige for de barnehagene som får av denne potten, men fremdeles er det veldig mange barnehager som sitter igjen med store utfordringer i forhold til å finansiere bemanningsnormen, sier Lindboe.

– Vil kunne ta lang tid

– Det er bekymringsfullt at en del kommuner nå sender signaler om at de ikke kommer til å være på norm 1. august 2019. Det vil få store konsekvenser for de private barnehagene. Det vil kunne ta lang tid før de da får tilskudd fra kommunen som er nok til å dekke opp denne normen, sier Lindboe.

Hun peker på at private barnehager får tilskudd basert på to år gamle kommunale regnskap.

– Spørsmålet er hva som skjer i mellomtiden? Noen vil kanskje ha mulighet til å ta det over egne budsjetter, men det er veldig mange som ikke har den muligheten. Vi vet at slik det er i dag, går en tredjedel av de private barnehagene med underskudd. For veldig mange barnehager vil det ikke være mulig å dekke opp bemanningsnormen innenfor eget eksisterende budsjett, sier Lindboe, som forteller at PBL kommer til å fortsette sitt arbeid for å få på plass finansiering av bemanningsnormen.

KS: Tilnærmet fullfinansiering i fem måneder

– KS verdsetter at våre innvendinger til finansieringen av normene langt på vei er imøtekommet i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide til ks.no.

KS har beregnet at det vil koste omtrent 280 millioner kroner å innføre bemanningsnormen fra 1. august 2019, om man legger opp til at private barnehager skal kunne innfri normen samtidig, skriver organisasjonen på sine nettsider.

De totalt 262 millioner kronene det nå legges opp til å bruke på bemanningsnormen i 2019, er tilnærmet en fullfinansiering av bemanningsnormen i fem måneder, mener KS.

KS ga i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018, uttrykk for at det var positivt med økt finansiering av normen. De mener samtidig at fordelingen av midlene kunne vært gjort på en mer likeverdig og treffsikker måte.

– Vi ønsker derfor at man ser på innretninger av bevilgningen for 2019 som gjør at både private og kommunale barnehager i størst mulig grad settes i stand til å innfri normen fra august 2019, sier Eide ifølge ks.no.

Powered by Labrador CMS