Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand, er klar på at bemanningsnorm ikke er svaret på utfordringene i barnehagesektoren.
Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand, er klar på at bemanningsnorm ikke er svaret på utfordringene i barnehagesektoren.

Kaller normer for politisk latskap

Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) gir uttrykk for at normer for bemanning ikke er svaret på utfordringene i barnehagesektoren. Både han og politisk økonom Anne Siri K. Bekkelund i Civita kaller normer for politisk latskap.

Publisert Sist oppdatert

De holdt hvert sitt innlegg under et politisk seminar om bemanningsnorm for barnehagene, arrangert av PBL og KS i Oslo mandag.

Harald Furre representerer regjeringspartiet Høyre, men taler regjeringen midt i mot i spørsmålet om bemanningsnormen.

Pekte på ledelse og kultur

Han ga uttrykk for at det er på høy tid å heve kvaliteten i barnehagene, men ga uttrykk for at en bemanningsnorm ikke er svaret.

– Det er ikke primært innsatsfaktoren i form av bemanning som fører til kvalitet. Det er ledelse, kultur og fokus på kvalitet som gjør forskjellen. Hvis du ser på skolesektoren, så er det lik innsats, men likevel stor forskjell i kvaliteten, sa Harald Furre.

Han mener det heller må stilles krav til kvalitet enn til ressursinnsatsen dersom det er heving av kvalitet som er målet.

Politisk latskap

Politisk økonom i Civita, og tidligere Venstre-politiker, Anne Siri K. Bekkelund, kaller bemanningnormer for politisk latskap.

– Det er et middel som noen politikere bruker for å få andre politikere til å prioritere annerledes enn de ellers ville ha gjort.

– Hun understreket at hun ikke er imot flere voksne i barnehagen. Hun har barn i barnehage selv og vil gjerne ha så mange trygge og dyktige voksne som mulig der, sa hun.

Men prinsipielt mener hun det er veldig problematisk når Stortinget definerer nivået i hver barnehage i hver kommune.

– Noen ganger er det bra at politikere legger bånd på handlefriheten. For eksempel bidrar handlingsregelen til at man unngår å skyve problemer framover i tid. Men en bemanningsnorm har motsatt effekt. Det innebærer en sentralisering av makt. Hver gang en kommune pålegges et visst antall ansatte på et felt,  reduseres mulighetene til å finne de beste løsningene lokalt, i tråd med ønskene som befolkningen har uttrykt gjennom lokalvalg, sa Bekkelund.

Tvinges til å redusere innsatsen

Hun brukte skolen i Oslo som et eksempel.

– Her har politikerne bestemt at noen skoler trenger mer ressurser enn andre skoler, og så prioriterer de etter det. En lærernorm der vil føre til at staten tvinger kommunen til å redusere innsatsen der man lokalt mener det trengs mest, sa Anne Siri K. Bekkelund – og la retorisk til:

– Og hvis det er sånn at normen bare fastsetter noe alle er enige om, skulle man tro at pengene ville gå til det uansett om man hadde norm eller ikke.

Harald Furre sa i sitt innlegg at bemanningsnormen i barnehagesektoren utvilsomt vil skape utfordringer for kommunesektoren.

– Vår kommune vet at KS sin beregningsmåte er riktig. Vi er underfinansiert med 35 millioner kroner, sa han.

På spørsmål fra debattleder Trude Teige bekreftet ordføreren at disse pengene trolig må hentes både fra skole, helse og omsorg.

Han stilte seg bak Civita-økonom Anne Siri K. Bekkelunds karakteristikk av normer som politisk latskap.

FLiK

Harald Furre viste til jobben Kristiansand har gjort gjennom FLiK (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand) som et bedre alternativ enn normer i jakten på høyere kvalitet.

– Vi har drevet systematisk utviklingsarbeid over tid. Og det som er unikt med FLiK, er at det inkluderer både skole, kommunale barnehager og private barnehager. Vi har involvert gode fagmiljøer fra Høgskolen i Innlandet, og vi har jobbet systematisk med måten å jobbe på, og å lære pedagoger ny angrepsvinkler for å skape en plattform for kvalitetsutvikling.

Furre viste til at det er gjort målinger i 2013, 2015 og 2017 av barnas sosiale ferdigheter samt ferdigheter på kommunikasjon og språk.

– Dette har vist at en positiv utvikling innenfor språk og betydelig utvikling innenfor trivsel, ikke minst blant gutter, sa Harald Furre.

Powered by Labrador CMS