Jan Tore Sanner var kunnskapsminister da regjeringen satte av 111,2 millioner kroner i en overgangsordning for bemanningsnormen.
Jan Tore Sanner var kunnskapsminister da regjeringen satte av 111,2 millioner kroner i en overgangsordning for bemanningsnormen.

Regjeringen satte av 111,2 millioner til bemanningsnorm – brukte ikke alt

I statsbudsjettet for inneværende år satte regjeringen av 111,2 millioner kroner til overgangsordningen for bemanningsnormen. Nå ber departementet Stortinget om å redusere budsjettposten.

Publisert

I statsbudsjettet for inneværende år ville regjeringen sette av 111,2 millioner kroner til overgangsordningen for bemanningsnormen. Det fikk de også støtte til fra et flertall på Stortinget.

Regjeringen skrev i statsbudsjettet at det hadde vært en stor reduksjon i tallet på kommuner som ikke oppfylte bemanningsnormen i kommunale barnehager.

– Økningen i tallet på kommuner som innfrir bemanningsnormen, vil derfor redusere behovet for ekstra kompensasjon for private barnehager i 2020, siden kommunenes bemanning i 2018 vil bli reflektert i det ordinære driftstilskuddet til private barnehager, sto det i budsjettet.

Siste år

2020 er også siste år for overgangsordningen, og da statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram, mente departementet at det var fornuftig å gradvis redusere tilskuddet før utfasingen til neste år.

Også flertallet i Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget var enig.

- Flertallet registrerer at siden driftstilskuddet til private barnehager baseres på kommunenes regnskapstall fra 2018, vil nesten alle de private barnehagene få kommunale tilskudd som reflekterer bemanningsnormen i 2020.

Videre skrev flertallet, som besto av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:

- Flertallet mener derfor det er riktig å trappe ned bevilgningen til overgangsordningen i 2020, og gi rom for andre viktige satsinger i barnehagesektoren.

For mye

Nå viser det seg at det ikke var behov for de 111,2 millioner kronene. I alle fall ikke hvis vi skal legge den siste proposisjonen som Kunnskapsdepartementet har oversendt Stortinget til grunn.

Der kommer det fram at det har vært et mindrebehov på posten «tilskudd til bemanningsnorm i barnehage».

Årsaken er, ifølge proposisjonen, at det var satt av en buffer til eventuelle klagesaker på 700.000 kroner. I tillegg har én barnehage tilbakebetalt halvparten av det mottatte tilskuddet på grunn av at barnehagen legges ned.

– Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner, heter det. Nøyaktig reduseres tilskuddet fra 111.210.000 kroner til 110.357.000.

Powered by Labrador CMS