Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte nysgjerrige barn på besøk i Norlandia Breivika barnehage i Bodø.
Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte nysgjerrige barn på besøk i Norlandia Breivika barnehage i Bodø.

Siv Jensen: - Vi er opptatt av at det skal finansieres på en ordentlig og ryddig måte

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at føringer i barnehageforliket om likebehandling må følges opp nå som kommunale og private barnehager skal innfri bemanningsnormen samtidig.

Publisert

Hun vil imidlertid ikke avsløre hva som eventuelt ligger i potten til barnehagesektoren når hun legger fram regjeringens forslag til statsbudsjett mandag 8. oktober.

Torsdag ettermiddag var Jensen på besøk i Norlandia Breivika barnehage i Bodø. I tillegg til å møte glade og nysgjerrige barn, ville hun høre mer om hvordan barnehagens ledelse jobber med å skape best mulig kvalitet for barna i hverdagen.

- Private under press

Finansministeren, som for 15 år siden var helt sentral da barnehageforliket satte fart i arbeidet med å bygge full barnehagedekning til en overkommelig pris for norske familier, er særlig opptatt av at de private barnehagene har gode og forutsigbare vilkår.

Styrer Kristin Rørnes i Norlandia Breivika barnehage ga finansministeren og de andre gjestene en kort beskrivelse av hvordan barnehagen jobber.
Styrer Kristin Rørnes i Norlandia Breivika barnehage ga finansministeren og de andre gjestene en kort beskrivelse av hvordan barnehagen jobber.

- Men vi ser jo at det er under press. Opposisjonen på Stortinget går jevnt til angrep med ganske harde karakteristikker. Jeg mener det er ganske uredelig, for uten de private barnehagene hadde vi ikke hatt full barnehagedekning. Og skulle kommunene kjøpt opp alle de private barnehagene, så ville det kostet kommunene i overkant av to milliarder kroner. Det er penger kommunene kan bruke på noe annet når dette er velfungerende tilbud som skaper mangfold, sier Siv Jensen til barnehage.no.

- Føringer i barnehageforliket

I januar vedtok regjeringen en forskriftsendring som gir ny pedagognorm i barnehagene fra 1. august i år. 31. mai vedtok Stortinget en bemanningsnorm som innebærer at det senest 1. august neste år skal være minst én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år i barnehagene.

Både KS, PBL og andre aktører har hevdet at bemanningsnormen ikke er finansiert.

- Vi er opptatt av at det skal finansieres på en ordentlig og ryddig måte. Det er et felles ansvar for kommunene og staten. Det blir lagt penger på bordet, og vi er opptatt av å følge nøye med på dette og ikke minst sørge for at alle barnehagene i sektoren blir likebehandlet, sier Siv Jensen.

- Men når det er sånn at de private barnehagene får sine tilskudd basert på to år gamle kommunale regnskap, vil man da få en reell likebehanding i opptrappingen av bemanningen?

- Jeg tror at ansvarlig statsråd er opptatt av å gå grundig i gjennom dette for å sikre at det er reell likebehandling. Vi er avhengig av det. Det har vært noen føringer og forutsetninger til grunn for hele barnehageforliket som må følges opp, og Fremskrittspartiet er opptatt av å passe på dette, sier finansministeren.

- Mye bra i statsbudsjettet

I forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fikk KrF før sommerferien gjennomslag for kravet om 100 millioner kroner denne høsten til en overgangsordning for at særlig små barnehager skal kunne innfri bemanningsnormen.

Kunnskapsdepartementet har gitt pengene til små kommunale og private barnehager i kommuner der kommunenes egne barnehager ikke innfridde normen per 15. desember 2017. Bare barnehager som ikke selv innfridde normen på samme tidspunkt, får en andel av pengene.

- Hvordan synes du de pengene har truffet?

- Nå legger jo regjeringen fram statsbudsjettet som sikkert vil gå grundig gjennom dette. Så får vi komme tilbake til det.

- Vil det komme mer penger i statsbudsjettet?

- Det får vi komme tilbake til når statsbudsjettet kommer.

- Er det andre ting i statsbudsjettet som…

- Det er mye bra i statsbudsjettet.

- …som barnehagesektoren kan se fram til?

- Det er generelt MYE bra i statsbudsjettet, sier Siv Jensen.

Powered by Labrador CMS