Politikerne i Rygge kommune er helt enige: Barnehagene skal ha full bemanning fra 1. august i år.
Politikerne i Rygge kommune er helt enige: Barnehagene skal ha full bemanning fra 1. august i år.

Rygge-politikerne enige: Forskutterer enda mer penger til å oppfylle normene

– Vi har hatt veldig effektiv barnehagedrift, noe som gjorde forskjellen i tilskudd til de private barnehagene urimelig - og gjorde det nærmest umulig for mange av dem å oppfylle kravene i de nye normene, sier rådmann Ivar Nævra i Rygge kommune.

Publisert

I februar ble det kjent at Rygge kommune ville øke pengebruken både til kommunale og private barnehager for at alle skulle kunne innfri den varslede bemanningsnormen og den vedtatte pedagognormen i høst.

Totalt ble det satt av penger til 2,6 årsverk i de kommunale, og i alt ti nye årsverk i de private barnehagene.

Vedtaket skulle etter planen gjelde fra 1. oktober. 

Etter dette er også bemanningsnormen vedtatt.

Effektiv drift

Rygge var per 15. desember i fjor blant de åtte kommunene i landet som har dårligst bemanning i sine barnehager. Kommunen er også blant de som ligger lavest når det kommer til kommunalt tilskudd til private barnehager. I 2017 beløp det seg til 172.965 kroner per barn per år. 

– Rygge har valgt en modell der vi egentlig har bare én stor kommunal barnehage, i tillegg til en avdeling tilknyttet skolen, sier rådmann Ivar Nævra. 

Det er i alt ni private barnehager i kommunen. 

– Vi har hatt veldig effektiv barnehagedrift, noe som gjorde forskjellen i tilskudd til de private barnehagene urimelig - og gjorde det nærmest umulig for mange av dem å oppfylle kravene i de nye normene. Det er bakgrunnen for at vi valgte å forskuttere tilskuddene, sier Nævra. 

Politikerne gikk lengre

I kommunestyret sist torsdag vedtok politikerne å framskynde satsingen ytterligere - etter to nær likelydende forslag fra Ap og Frp.

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dermed får barnehagene i alt 6,5 millioner kroner for å øke bemanningen allerede fra 1. august i år.

Den skjerpede pedagognormen gjelder fra 1. august i år, mens barnehagene har frist på seg til 1. august neste år med å innfri bemanningsnormen. Alle barnehagene i Rygge er nå sikret midler til å innfri pedagognormen tidsnok - og bemanningsnormen ett år før fristen. 

– Det har ikke vært noen stor politisk uenighet om dette, eller noen politikere som har gått i front. Jeg vil heller si at det er tverrpolitisk enighet om å gjøre det på denne måten, sier Nævra, og forklarer at bakgrunnen er signalene som er kommet fra samtlige barnehager i kommunen, som forventer å ha fulle barnegrupper fra 1. august. 

– Finansieringen har vært litt trøblete for oss i alle år. Det er mange år siden vi valgte å ha en større andel private enn kommunale barnehager i kommunen, og de små kommunale barnehagene ble lagt ned, sier rådmannen.

Utjevner forskjellene

Han forklarer også økningen i bevilgningene med at Rygge og Moss fra 1. januar 2020 vil utgjøre nye Moss kommune. 

– I Moss har de hatt noe mindre effektiv barnehagedrift, blant annet fordi det har vært litt mindre fulle barnehager. De har valgt en litt annen profil for barnehagedriften. Dermed har de hatt høyere tilskudd til de private. Nå er vi inne i en prosess der disse forskjellene skal utjevnes, avslutter Nævra. 

Også i Drammen har politikerne valgt å hoppe bukk over de gjeldende reglene for tilskudd, og bevilger penger til nok bemanning i de private barnehagene allerede i år. 

Powered by Labrador CMS