DEBATT

Det er mye mer krevende å arbeide i barnehage nå enn før. Kravene har økt enormt, men antall voksne har det ikke, skriver Sabine Scheidt og Christine Andreassen fra Damsgård barnehage.
Det er mye mer krevende å arbeide i barnehage nå enn før. Kravene har økt enormt, men antall voksne har det ikke, skriver Sabine Scheidt og Christine Andreassen fra Damsgård barnehage.

Barnehagene som arbeidsgivere

Vi som arbeidsgivere driver ofte rovdrift på våre ansatte, og det er liten trøst å vite at det er enda verre i mange andre barnehager.

Publisert

Den nye pedagognormen og den foreslåtte bemanningsnormen i landets barnehager er et skritt i rett retning, men dessverre er den fremdeles et langt stykke unna behovet barnehagene har.  I dag sliter de fleste ansatte i barnehagene med alt for stort arbeidspress over lang tid. Dårlig samvittighet over alt som de ikke rekker over, gjør mange utslitte. 

Pedagogene har mye mer ansvar i dag enn da Sabine var ferdig utdannet for 20 år siden. 4 timer ubundet tid pr. uke skal blant annet rekke til: Forberede, lage og finne frem stoff til temaarbeid/spesielle dager/samlingsstunder, innhenting av ny kunnskap og forskning, lage planer og evaluere, oppmeldinger til forskjellige etater, og forarbeid til foreldresamtaler og medarbeidersamtaler. Når pedagogene har den ubundne tiden, er det assistentene som har ansvaret for barna. Flere pedagoger er positivt, men vi må ikke glemme å øke antall assistenter også. Det er de som er mest med barna.

Ansvaret og arbeidsmengden som pedagogene og assistentene har i barnehagene er så stort at mange er utslitte og andelen utbrente ansatte har økt. Sabine har vært styrer i en privat uavhengig non profitt barnehage i snart 20 år, og hun har sett denne utviklingen på nært hold.

Det er mye mer krevende å arbeide i barnehage nå enn før. Kravene har økt enormt, men antall voksne har det ikke. I vår barnehage bruker vi det meste av tilskuddet til å dekke lønningene. Vi som arbeidsgiver driver ofte rovdrift på våre ansatte, og det er liten trøst å vite at det er enda verre i mange andre barnehager. Vi har personalansvar. HMS, internkontroll, arbeidsmiljøloven, ferieloven og andre lover gjelder også for barnehageansatte. Det er vårt ansvar å sikre at våre ansatte ikke utsettes for et helseskadelig arbeidsmiljø. Dette ansvaret er tungt å ha, når vi vet at arbeidsbelastning over tid er for stor.

Styrer Sabine Scheidt og eierrepresentant Christine Andreassen i Damsgård barnehage.
Styrer Sabine Scheidt og eierrepresentant Christine Andreassen i Damsgård barnehage.

Vi har behov for flere ansatte. Det er ikke problem med å få ansatt gode assistenter og pedagoger (Bergen), men vi har ikke inntekt nok til å lønne flere. Vi allerede den foreslåtte bemanningsnormen, men den er uten tvil for liten. Vi trenger flere ansatte, og for å få det må tilskuddene økes slik at vi har råd til å lønne nye ansatte.

Det ser så enkelt ut på papiret, men flere ansatte i barnehagene gir mindre arbeidsbelastning som igjen gir mindre sykdom. Mindre sykdom blir billigere for samfunnet. Flere ansatte gir økte skatteinntekter og økt sysselsetting som også er bra for samfunnet. Best av alt er at nok ansatte i barnehagene gir barna den omsorgen og oppfølgingen Rammeplanen og loven sier de skal ha.

Flere pedagoger er positivt, men vi må ikke glemme å øke antall assistenter også. Det er de som er mest med barna.

For samfunnet er tidlig innsats og forebygging god økonomi. De fleste barn går i barnehage i 4-5 år av de viktigste årene i sitt liv og er avhengig av at barnehagene er av god kvalitet. Kvalitet koster penger, men vi mener at hvis man ser barnehagene og øket bemanning som et gode, vil det samfunnsøkonomisk være vel anvendte penger!   

  • Sabine Scheidt er styrer i Damsgård barnehage A/S
  • Christine Andreassen er eierrepresentant i Damsgård barnehage AS og styremedlem i Norges Kvinne- og familieforbund.
Powered by Labrador CMS