Norske barnehagelærere opplever ofte at de ikke har tid til å gi hvert barn den oppfølgingen barnet har behov for.
Norske barnehagelærere opplever ofte at de ikke har tid til å gi hvert barn den oppfølgingen barnet har behov for.

Har så mye å gjøre at det går ut over barna

Nesten tre av ti barnehagelærere opplever minst ukentlig at barn ikke får den oppfølgingen de trenger fordi det er for få barnehagelærere.

Publisert Sist oppdatert

Ti prosent svarer at dette har skjedd daglig i løpet av det siste året, mens ytterligere 17 prosent svarer at det har skjedd ukentlig.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse som Respons Analyse har foretatt på oppdrag fra Utdanningsforbundet. 623 barnehagelærere i kommunale og private barnehager har deltatt i undersøkelsen.

Ett av spørsmålene de ble stilt var: "Har du i løpet av det siste året opplevd at barn i din barnehage ikke får den oppfølgingen de trenger fordi det er for få barnehagelærere?"

I tillegg til de ovennevnte, svarte 25 prosent at det har skjedd månedlig, 27 prosent at det har skjedd en sjelden gang, mens 15 prosent mener det aldri har skjedd i løpet av det siste året.

Mange barn, lite tid

I undersøkelsen, som barnehage.no har fått tilgang til, kommer dessuten følgende fram:

  • Halvparten oppgir at de har fått mindre tid til oppfølgingen av hvert enkelt barn i løpet av de siste tre årene. Bare fire prosent oppgir at de har fått mer tid.
  • Fire av ti respondenter mener bemanningssituasjonen i dere barnehage er mindre god eller dårlig.
  • I snitt kan en barnehagelærer i løpet av en vanlig dag ha aleneansvar for 10,7 barn.
  • Seks av ti opplever bemanningssituasjonen i den barnehagen de jobber i, som ganske god eller svært god. Tre av ti mener den er mindre god, mens én av ti karakteriserer den som dårlig.

Størrelsen har noe å si

Det er vesentlige forskjeller i svarene folk gir, avhengig av hvor store barnehager de jobber i.

Det er en tendens til at barnehagelærere i store barnehager har mindre tid og mer aleneansvar for flere barn enn det barnehagelærere i små barnehager har.

Jo større barnehagen er, dess mer opplever barnehagelærerne at de har mindre tid til å følge opp hvert enkelt barn enn for tre år siden.

– Sånn skal det ikke være

– Tallene viser at det fortsatt er store forskjeller i barnehagetilbudet og at en del barn ikke får den oppfølgingen de trenger. Sånn skal det ikke være, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til Klassekampen tirsdag.

Undersøkelsen er foretatt i perioden 2.-29. juni 2017. Dette var altså før den nye rammeplanen, som gir barnehagelærere ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av barns utvikling på mer enn 30 områder, trådte i kraft.

– Ansvaret er nå tydeligere plassert, og det stiller større krav til faglighet og et profesjonelt fellesskap enn tidligere. Skal vi oppfylle intensjonene, må vi få en bemanningsnorm og en pedagognorm i barnehagene, sier Handal til Klassekampen.

Powered by Labrador CMS