DEBATT

Eirik Husby er styreleder i PBL (Private barnehagers landsforbund). Foto: PBL
Eirik Husby er styreleder i PBL (Private barnehagers landsforbund). Foto: PBL

Avgjørende forbedringer i bemanningsnorm for barnehager

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) vil berømme hele komiteen for å ha satt seg grundig inn i saken, og for å ha kommet med mange og avgjørende krav til regjeringen, skriver styreleder Eirik Husby.

Publisert

Den kommende bemanningsnormen skal gi enda bedre barnehager for barna. Stortingets grundige behandling av saken øker mulighetene for at reformen blir en suksess.

Etter seks uker med mye debatt om regjeringens forslag til bemanningsnorm, landet utdannings- og forskningskomiteen denne uken.

For det er svært krevende, for ikke å si umulig, å innføre kostbare og nasjonale kvalitetskrav i en sektor med store forskjeller i finansiering og der de mange private barnehagene er finansiert ut fra to år gamle kommunale kostnader.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) vil berømme hele komiteen for å ha satt seg grundig inn i saken, og for å ha kommet med mange og avgjørende krav til regjeringen:

Derfor må ikke bemanningsnorm bli en sovepute for en sektor som fortsatt må strekke seg for å gi barn og foreldre et enda bedre tilbud.

  • Finansieringssystemet må endres slik at det ivaretar alle barnehager og det gode mangfoldet i sektoren, samt reduserer etterslepet i finansieringen av private barnehager. Innføringen av bemanningsnormen synliggjør manglene med dagens system, og PBL er glad for at en samlet komité erkjenner dette.
  • Det er gledelig at komiteen ser behovet for å etablere et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren. Et uavhengig tilsyn som skal kontrollere alle barnehager på like vilkår vil være et av de viktigste tiltakene for å sikre at det også i fremtiden er høy kvalitet i barnehagene.
  • PBL mener det er bra at forventningene til vikarbruk og stedlig ledelse presiseres og at det eksplisitt slås fast at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.
  • PBL mener det er fornuftig at sektoren får ett ekstra år på å innfri de nye kravene til bemanningen i barnehagene. Det sikrer at barnehagene kan få tid til å gjennomføre gode ansettelsesprosesser slik at reformen blir et reelt kvalitetsløft for sektoren.

PBL er positiv til bemanningsnormen, gitt at den er finansiert for alle barnehager fra dag én. Et samlet Storting har ansvar for at dette er på plass senest 1. august 2019. Men vi er samtidig enig med Aftenposten, som på lederplass 23. mai slår fast at «kvalitet i barnehager handler om mer enn bemanning.»

Alle barnehager bør måles på den samlede kvaliteten på tilbudet til barn og ansatte. Kvalitet i barnehagen er mye mer enn bemanningen, antall barn per ansatt. Kompetansen til de ansatte, kvaliteten i det pedagogiske arbeidet, ledelsen av barnehagen, foreldresamarbeidet, sykefravær og vikarbruk er andre viktige faktorer.

Derfor må ikke bemanningsnorm bli en sovepute for en sektor som fortsatt må strekke seg for å gi barn og foreldre et enda bedre tilbud.

Powered by Labrador CMS