PBL-direktør Anne Lindboe var på plass på Stortinget i forbindelse med framleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett.
PBL-direktør Anne Lindboe var på plass på Stortinget i forbindelse med framleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett.

PBL: - Grov forskjellsbehandling av barn

- Det er en grov forskjellsbehandling av barn i barnehager når noen settes i stand til å gjennomføre normen, mens andre ikke gjør det. , sier PBL-direktør Anne Lindboe.

Publisert

PBLs administrerende direktør er skuffet over regjeringens manglende vilje til å bruke mer penger på å få flere ansatte i barnehagene.

1. august 2019 må alle barnehager i landet oppfylle bemanningsnormen som innebærer minst én voksen for hvert tredje barn under tre år og én voksen for hvert sjette barn over tre år i barnehagene.

- Veldig skuffet

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 fikk KrF gjennomslag for å bruke 100 millioner kroner ekstra på en overgangsfinansiering for bemanningsnormen denne høsten. 

For hele 2019 foreslår regjeringen å bruke 102,8 millioner kroner til overgangsordningen.

- Jeg er veldig skuffet over at bemanningsnormen ikke finansieres over statsbudsjettet. Det kommer 102,8 millioner, men det er altfor lite i forhold til hva det koster å gjennomføre denne normen i praksis. Det er en grov forskjellsbehandling av barn i barnehager når noen settes i stand til å gjennomføre normen, mens andre ikke gjør det. 100-millionerspotten hjelper jo de få barnehagene som får av den, det er viktige penger for dem, mens for de aller fleste barnehager som sliter med å gjennomføre dette, vil ikke denne reformen komme barna til gode hvis det ikke følger finansiering med.

- En utvanning og nedskalering

- Hva tenker du om at det er omtrent samme sum for hele 2019 som det var for høsten 2018?

- Jeg er overrasket over det. Vi hadde ventet at det skulle være en 12-månederseffekt av det som kom for fem måneder i fjor. Slik vi ser det nå, så er det egentlig en utvanning og en nedskalering av beløpet, og det gjør det også veldig vanskelig for barnehagene å drifte forutsigbart. For hvis man skal bruke det samme beløpet på et helt år i 2019 som de bruker på fem måneder i år, og det skal gå til å ansette flere, så sier det seg selv at det blir veldig uforutsigbart og vanskelig, sier Anne Lindboe.

Hun reagerer også på at det står i statsbudsjettet at normen allerede er finansiert, både for kommunale og private barnehager.

- Det er jo direkte feil. For en ting er at veldig mange kommuner er i dag ikke på norm, det vet vi og kan dokumentere. Og private barnehager får jo tilskudd to år på etterskudd ut fra hva kommunene bruker, sier Anne Lindboe.

Hun viser til at enkelte kommuner har gitt det hun oppfatter som klare signaler om at de ikke kommer på norm innen fristen 1. august 2019.

- Det betyr at tilskuddene til de private barnehagene, som skal sette dem i stand til å komme på norm,  vil da ikke komme opp på et nivå som gjør at de kan finansiere normen på kanskje flere år. Da blir det direkte feil når det står i statsbudsjettet at dette er finansiert, sier PBL-direktøren.

- Har ikke fulgt opp Stortingets vedtak

Stortinget vedtok 31. mai følgende, om sikring av at alle barnehager er i stand til å innføre ny bemanningsnorm innen fristen 1. august 2019:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, og som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen."

PBL-leder Anne Lindboe er overrasket over at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets vedtak på en tilfredsstillende måte. PBL kommer til å følge dette opp overfor Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet de kommende ukene:

– Det er Stortinget som har vedtatt den nye bemanningsnormen. Da må Stortinget også ta ansvaret for finansieringen. Dette problemet kan ikke Stortinget dytte videre til kommunene og private barnehager. Det vil være ansvarsfraskrivelse fra Stortingets side.

Powered by Labrador CMS