PBL-direktør Arild M. Olsen håper at stortingspolitikerne vil bidra til en finansieringsordning som gjør at hele barnehagesektoren kan oppfylle bemanningsnormen når den blir innført.
PBL-direktør Arild M. Olsen håper at stortingspolitikerne vil bidra til en finansieringsordning som gjør at hele barnehagesektoren kan oppfylle bemanningsnormen når den blir innført.

"Aldri opplevd noe som har vært så dårlig utredet som dette"

- Jeg har fulgt barnehagesektoren tett siden 1993. Og jeg har ikke opplevd noe som har vært så dårlig utredet som dette, sier PBL-direktør Arild M. Olsen.

Publisert

Debatten om bemanningsnormen tilspisser seg.

Regjeringen ønsker å innføre et lovkrav om at alle barnehager skal ha minst én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år. Ettersom snittet av kommunale barnehager i Norge allerede oppfyller dette kravet, anser regjeringen normen som fullfinansiert.

Altså følger det ikke ekstra penger med - verken til kommuner eller private barnehager.

En rekke høringsinstanser og politiske partier har påpekt at mangelen på ekstra finansiering vil bli et problem.

I et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Martin Henriksen om utfordringene til de private barnehagene, skrev kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) denne uka følgende:

"I proposisjonen er det foreslått at kommunen kan gi dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Dersom en privat barnehage ikke er finansiert til å oppfylle bemanningsnormen når den trer i kraft, er dette noe som kan begrunne at det gis dispensasjon."

Norm - for noen

I 119 kommuner er bemanningen i de kommunale barnehagene lavere enn den varslede normen.

Ettersom private barnehager får tilskudd som er basert på faktisk forbruk i kommunene to år i forveien, vil oppbemanning i kommunale barnehager  i 2018 ikke utløse økt tilskudd til private barnehager før i 2020.

- Det regjeringen dermed legger opp til, er at det innføres en bemanningsnorm i kommunene og de private barnehagene som har råd til det nå. Og så vil det bli bemanningsnorm i de andre private barnehagene en gang i framtiden, sier Arild M. Olsen.

 

- Dårlig utredet

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen har ved flere anledninger rettet kritikk mot regjeringens utredning av bemanningsnormen. Tidlig denne uka sa han til barnehage.no at komiteen måtte stille statsråden uvanlig mange spørsmål.

- Men det er fordi regjeringen har lagt fram en dårlig utredet sak som etterlater seg uvanlig mange ubesvarte spørsmål, sa Henriksen.

Arild M. Olsen sier dette om regjeringens arbeid med normen:

- Jeg har fulgt barnehagesektoren tett siden 1993. Og jeg har ikke opplevd noe som har vært så dårlig utredet som dette.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet har fredag, gjennom barnehage.no, avvist kritikken fra Martin Henriksen:

- Både Stortinget og sektoren har altså kunnet forberede seg på dette, og Henriksens utspill oppfattes som et ønske om å utsette og så tvil om gjennomføringen av et tiltak som også de rødgrønne i sin tid tok til orde for, sa Rikke Høistad Sjøberg.

Arild M. Olsen er overrasket over dette svaret:

- Av dem som har uttalt seg om saken, er det ingen som har sagt at bemanningsnormen uten noen problemer kan gjennomføres slik som regjeringen legger opp til, sier PBL-direktøren.

Powered by Labrador CMS