Det vil koste mellom 600 millioner og en milliard kroner å overholde bemanningsnormen gjennom hele barnehagens åpningstid - bare i Oslo.
Det vil koste mellom 600 millioner og en milliard kroner å overholde bemanningsnormen gjennom hele barnehagens åpningstid - bare i Oslo.

Norm i hele åpningstiden vil koste flere milliarder

Full bemanning i hele barnehagens åpningstid vil koste mellom 600 millioner og over en milliard kroner bare i Oslo kommune. 

Publisert

– Kostnadene ved å ha full bemanning i barnehagene i Oslo vil være betydelige, trolig mellom 600 millioner og en milliard kroner, sier seksjonssjef Hege Sevatdal i Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Da er det snakk om både de kommunale og de ekstra tilskuddene til de private barnehagene. Sevatdal understreker at det er snakk om et svært foreløpig anslag som tar utgangspunkt i differansen mellom vanlig arbeidstid og gjennomsnittlig åpningstid i barnehagene.

– Det er ikke tatt hensyn til at det eventuelt må settes inn ekstra ressurser i planleggingstiden til pedagogene eller at barnas faktiske oppholdstid er lavere enn den avtalte. Hvorvidt det vil være rimelig å ta hensyn til disse forholdene, vil avhenge av hvordan bemanningskravet utformes, sier Sevatdal.

Det foreligger etter det barnehage.no kjenner til ikke noe regnestykke for hva kostnaden vil bli på landsbasis. Men Oslo hadde i fjor om lag 13 prosent av landets barnehagebarn. 

For mye Møllers tran

Torsdag er Utdannings- og forskningskomiteen vertskap når det inviteres til åpen høring om bemanningsnormen på Stortinget. Mona Fagerås (SV) sitter i komiteen, og er SVs utdanningspolitiske talsperson. 

I en sak i barnehage.no i forrige uke uttalte hun blant annet dette: 

– Vi er enige med lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal i at forslaget regjeringen legger fram gir bare et absolutt minimum av det barnehagene trenger og at en bemanningsnorm må gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen. 

- Et voldsomt høyt tall, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV. Foto: SV
- Et voldsomt høyt tall, sier Mona Fagerås, utdanningspolitisk talsperson i SV. Foto: SV

Men det var før hun hadde snakket med byrådet og fått et estimat over kostnadene.

– Jeg tror det må være rom for smidigere løsninger, men jeg mener fremdeles at hvis barnehagenormen skal gjelde, så kan det ikke være sånn at det ikke er ansatte til stede i barnehagen. Enkelte ting må man være veldig tydelige på, og det er at det må settes inn vikar ved sykdom og nok bemanning på plass når enkelte er i møter.

– Men mener du fremdeles at normen må gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen? 

– Vel, det kan hende jeg tok litt mye Møllers tran. Jeg mener ikke nødvendigvis det må være full bemanning hvis bare halvparten av barna er der. Når dette er regnet på, blir det et voldsomt høyt tall, sier hun. 

Fagerås ser fram mot torsdagens høring i Stortinget. 

– Dette er en stor sak, og her vil Utdannings- og forskningskomiteen få noen tilbakemeldinger. Det vi ser nå, er et gryende barnehageopprør fordi så mange mener at normen ikke er omfattende nok, den kommer for seint, og den er ikke godt nok utredet eller finansiert. Vi som komité har fått over hundre mailer fra folk som er opprørte, sier hun. 

– Ikke tilstrekkelig utredet

PBL-direktør Arild M. Olsen mener dette er nok et bevis på at den nye normen ikke er tilstrekkelig utredet.

– Det underbygger bare det som hele tiden har vært mitt største ankepunkt mot innføringen av en bemanningsnorm nå: Hva koster det å innføre bemanningsnormen som er foreslått, og hva koster andre mulige løsninger? Dette er spørsmål som må utredes, sier Olsen. 

Med opp mot en milliard kroner i ekstra kostnader bare i Oslo, kan kostnaden på landsbasis nærme seg et tosifret antall milliarder. 

– Hvis politikerne ønsker det og vil bruke betydelig mer penger enn Øie-utvalget anbefalte i 2012, så kan jo ikke vi som barnehageeiere si at vi ikke vil ha pengene. Men, vi må snakke om finansiering på barnehagenivå og til beste for hvert enkelt barn, sier Olsen. 

Powered by Labrador CMS