Karin Grøndahl Andersen er styrer i Frydendal barnehage.
Karin Grøndahl Andersen er styrer i Frydendal barnehage.

I Asker mobiliserte de private barnehagene – nå får de 4,5 millioner kroner

De private barnehagene i Asker sto sammen, nå får de dekket  4,5 millioner kroner ekstra fra kommunen til å dekke økte kostnader i forbindelse med bemanningsnormen.

Publisert

Finansiering av bemanningsnormen har vært tema i en rekke kommuner den siste tiden – også i Asker. Der har de private barnehagene gått sammen for å få politikerne til å øke tilskuddet for å dekke kostnadene som ny bemanningsnorm medfører. Etter å ha forsøkt å sende brev til både kommuneadministrasjon og politikere, uten respons, valgte de å starte en underskriftskampanje.

For klarer man å samle nok underskrifter, kan innbyggerne i en kommune sette en sak på den politiske dagsordenen. Kommuneloven slår fast at kommunestyret plikter å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen tilstrekkelig for å sette saken på det politiske sakskartet.

 – Vi fikk en svært bra oppslutning.

Det sier Karin Grøndahl Andersen. Hun er styrer i Frydendal barnehage. Totalt 1175 stykker signerte, dermed måtte politikerne ta stilling til finansieringen av bemanningsnormen.

– Politikerne var nølende i starten, og saken ble i første omgang utsatt. Men da mobiliserte vi og foreldrene veldig og vi tok direkte kontakt med politikerne, sier hun.

Ni millioner

Styrerne i de private barnehagene fikk først dialog med Fremskrittspartiet, og de samarbeider med KrF og Høyre.

– De så raskt urimeligheten med dette, sier Andersen.

Rådmannen hadde beregnet at de økte kostnadene for de private barnehagene i kommunen ville være på 9 millioner kroner. Politikerne landet på at merutgiftene skulle deles mellom kommunen og barnehagene, dermed ble det bevilget 4,5 millioner kroner. Et beløp som blir fordelt forholdsmessig mellom alle private barnehager basert på økte driftsutgifter knyttet til bemanningsnormen.

– Selv om vi ikke får fullfinansiering med det første, er dette en seier. For vår barnehage betyr dette at vi klarer å balansere regnskapet, samtidig som vi klarer å gjennomføre bemanningsnormen.

Samarbeid

 Hun er klar på at samarbeidet gjennom «Private barnehager i Asker – (PIA)» har vært viktig.

– Samarbeidet fungerer veldig bra. Vi er mange til å dra lasset, og vi får større gjennomslag. Mens noen svarer på høringer, jobber andre med økonomi, slik klarer vi å få dekket flere store oppgaver samtidig. Vi ville aldri ha lyktes med denne saken hvis barnehagene ikke sto sammen, sier hun.

– Hva er ditt råd til andre barnehager i saker som dette?

– Vi har erfart at det er viktig at man ikke gir seg. Det handler om å stå løpet ut, og vi har erfart at man lykkes så lenge man har saklig og god informasjon, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS