Hege Skonnord, daglig leder i Stubben barnehage, fikk i går beskjed om at hun får over en million kroner mer å rutte med enn hun har i årets budsjett.
Hege Skonnord, daglig leder i Stubben barnehage, fikk i går beskjed om at hun får over en million kroner mer å rutte med enn hun har i årets budsjett.

Tre barnehager i Nittedal får utbetalt over én million hver til bemanningsnorm

Da kommunen fikk rettet opp regnestykket, viste det seg at tre barnehager i Nittedal også hadde krav på ekstra midler til bemanningsnorm for 2018. Dermed får Solstua, Glittre og Stubben barnehager snart over én million ekstra på konto.

Publisert

– Dette betyr at vi kan drive videre uten å gå rundt med vondt i magen - og kan leie inn vikar i stedet for at jeg selv stepper inn. 

Det sier Hege Skonnord, daglig leder i Stubben barnehage. 

I går fikk hun meldingen som skapte jubel blant sju barnehagestyrere i Nittedal kommune: De får alle 593 793 kroner hver for å komme i havn med bemanningsnormen i år. I tillegg får tre av barnehagene etterbetalt 431 654 kroner for fjoråret - til sammen 1 025 447 kroner. 

Regnefeil slo veldig feil

Da de hundre millioner kronene som ble bevilget for å få barnehagene i mål med bemanningsnorm for 2018 ble fordelt i september i fjor, var ikke Nittedal en av de i alt 69 kommunene som fikk dra nytte av ordningen. 

FAKTA Kriterier for tildeling

Det er ulike tildelingskriterier for ordinære kommunale og private barnehager.

I 2019 er satsene 446 956 per kommunale barnehage, og 593 793 per private barnehage. 

En kommunal barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

 • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12 2017.
 • Barnehagen er liten. 
  En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
 • Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen.
  Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 2017. 

En privat barnehage må oppfylle følgende to kriterier for å motta tilskudd:

 • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen.
  Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12 2017.
 • Barnehagen er liten. 
  En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.

Bakgrunnen var at kommunen ifølge egne tall oppfylte bemanningsnormen allerede ved rapporteringen i 2017. Noe som viste seg å være feil. 

Monica Dølven, daglig leder i Solstua barnehage, forteller: 

– Vi er et godt gjeng med barnehagestyrere i private barnehager som har jobbet sammen i rundt 20 år. Noen av oss er gode på økonomi, og kom fram til at tallene ikke kunne stemme. Det er bare fem kommunale barnehager i kommunen, så vi har ganske god oversikt over hver enkelt barnehage. 

Ifølge både henne og Hege Skonnord stammer regnefeilen fra en forsterket avdeling i en av de kommunale barnehagene, der høy bemanning har gitt stor effekt ved BASIL-rapporteringen. Noe som ikke skulle vært tatt med i beregning av grunnbemanningen. 

– Vi tok kontakt både med Utdanningsdirektoratet og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) eter å ha snakket med kommunen. Da den formelle klagen kom til kommunen, ble det tatt tak i. Nå har kommunen selv rettet opp feilen, og sendte også en klage til departementet, legger Skonnord til. 

I et brev fra kommunen står det: 

Det er ut i fra dette grunn til å tro at vilkår nr. 1, 2 og 3 ville vært oppfylt for til sammen 4 private barnehager i Nittedal, som dermed skulle mottatt det øremerkede tilskuddet for å styrke finansieringen av ny bemanningsnorm i barnehagene. Tilskuddssatsen til private barnehager var på kr. 431 654,-. Dette er svært beklagelig. 

Driver på kanten

I kjølvannet av klagesaken har barnehagene ventet i spenning.

I går kom svaret: I alt sju private barnehager i kommunen er innvilget støtte for i år. I tillegg fikk tre av barnehagene pengene de egentlig skulle hatt i fjor. Alle de fem kommunale barnehagene i kommunen er for store til at de oppfyller kriteriene for å få ekstra midler.

– Vi hadde fått signaler på at departementet vile ta klagen til følge, uten at vi hadde noen idé om hva det ville innebære. På et møte nylig sa jeg at det kan bety alt fra én krone til en million. Når det da ble over en million, er det klart at det betyr veldig mye for oss, sier Skonnord. 

Hun er styrer for en barnehage som har i alt fem avdelinger fordelt på to bygg. 

– Det betyr at vi egentlig har kostnadene til to barnehager, men er organisert som en. Det ene bygget er for stort til å fylle kriteriene for tilskudd, den andre ikke, sier hun. 

Dette har enorme konsekvenser for oss.

Hege Skonnord Glorvigen, daglig leder i Stubben barnehage

Slik beskriver hun den økonomiske hverdagen i barnehagen: 

– Vi har hatt budsjetter som i prinsippet går i null. Vi innførte bemanningsnormen i fjor høst, noe som innebar at vi ikke har kunnet gjøre noen investeringer. Det har ikke vært sånn at vi har vært bekymret for å gå konkurs, men vi har sett på mulighetene for å kunne ta opp lån hvis det skulle knipe skikkelig. 

Skonnord, som selv er politiker i kommunestyret, sier at barnehagene i kommunen har lidd under et dobbelt dilemma knyttet til utregningen av tilskuddssatser: 

– Den forsterkede avdelingen som ble talt med i grunnbemanningen, er ikke tatt med på utgiftssiden i kommuneregnskapet. Det betyr at tilskuddssatsene er lave. Det er også en sak som er påklaget, men den saken ligger hos Fylkesmannen og er ikke ferdig behandlet. 

Monica Dølven, daglig leder i Solstua barnehage.
Monica Dølven, daglig leder i Solstua barnehage.

Nå kan hun likevel puste litt lettere i tiden framover: 

– Dette har enorme konsekvenser for oss. Det er utfordrende å drive uten å kunne gjøre en eneste investering, eller ikke ha råd til vikar. Nå kan vi fortsette å drive som vi gjør uten å ha vondt i magen.

– Skal bli enda bedre

Det samme sier Monica Dølven i Solstua barnehage. 

– Dette betyr masse for oss. Nå er vi i en særstilling; vi er en bitteliten barnehage som er eid av to velforeninger med god økonomi, men likevel går det på stubbene hele veien. Vi skal gå i null, men det er mye som skulle vært gjort med huset vi driver i. Vi holder til i et slitt gammelt hus, sier hun. 

Solstua barnehage har plass til 22 barn, og har siden Dølven begynte i jobben hatt litt høyere bemanning enn kravene i bemanningsnormen tilsier. Nå er planen å ansette ytterligere en assistent. 

– Det ble litt mye for oss i går. Vi visste at vi kom til å få penger, men ikke hvor mye. Hva vi skal bruke dem til, har vi egentlig ikke helt skjønt ennå - men det som er sikkert, er at vi skal bruke dem på å bli en enda bedre barnehage, sier styreren. 

Powered by Labrador CMS