DEBATT

Randi og Hans Jacob Sundby er eiere av Læringsverkstedet. Foto: Øyvind Johansen
Randi og Hans Jacob Sundby er eiere av Læringsverkstedet. Foto: Øyvind Johansen

Læringsverkstedet frykter ikke bemanningsnormen. Alle pengene går til barna

Vi har aldri gitt uttrykk for at vi er bekymret for overskuddet i Læringsverkstedet ved innføring av ny norm, skriver Randi og Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet.

Publisert

Tilsvar til innlegg fra Royne Berget på www.barnehage.no.

Læringsverkstedet frykter ikke bemanningsnormen. Alle pengene går til barna.

Royne Berget har utmerket seg som en av forkjemperne for kvalitet og god bemanning i barnehagene. Dette er en målsetting Læringsverkstedet deler. I vår kontakt med politikerne taler vi alle barnas sak uavhengig om de går i en privat eller kommunal barnehage, og uavhengig om eierformen er stiftelse eller aksjeselskap. Vi tror ikke eierstrukturen har betydning for barna. Det viktigste er at de får en god barnehage med dyktige voksne som kontinuerlig reflekterer rundt kvalitetsbegrepet.

Alle våre barnehager bidrar til felles utvikling av ressursmateriell som vi deler på kostnadene for å utvikle. Dette er en av fordelene når mange barnehager går sammen om en felles delekultur - det er kostnadseffektivt. Læringsverkstedet har ingen «sideselskaper» hvor vi selger tjenester til oss selv. Vi er et 100 prosent norskeid familieselskap, vi er begge pedagoger, og tenker eierskap i generasjonsperspektiv.

Alt til barna

Første halvår i år var Læringsverkstedet 50 flere barnehager i Norge og 70 flere i Sverige enn tilsvarende periode 2017. Dette økte inntektene med 476 MNOK slik Dagens Næringsliv skriver. Utgiftene til disse enhetene økte tilsvarende med 470 MNOK. Fortjenesten ble ca. 1 prosent eller kr 40 000 pr barnehage i første halvår. I Læringsverkstedet går alle pengene, inkludert overskuddet, til barna. Vi som eiere har aldri tatt utbytte fra barnehagene.

Læringsverkstedet har de siste årene hatt et årsoverskudd på 3,6 prosent. Dette er lavere enn gjennomsnittet for enkeltstående barnehagers overskudd på 4,3 prosent. Vi har aldri gitt uttrykk for at vi er bekymret for overskuddet i Læringsverkstedet ved innføring av ny norm. Realiteten er at vårt årsoverskudd tilsvarer to uker med lønn til de ansatte. Vi er sammen med KS og PBL bekymret for at dersom det ikke kommer friske penger til å finansiere ny bemanningsnorm, må barnehagene omprioritere på budsjettet. De må kutte i kostnader til vikarer, kompetanseheving, vedlikehold bygg etc. For å sikre et reelt tilskuddsnivå til private, håper vi kommunene får pålegg om å benytte vikar og stedlig ledelse i offentlige barnehager da dette er en del av kvalitet slik vi ser det. 

«Kommersiell bremsekloss»?

Royne skriver at hvis vi bruker Læringsverkstedet som eksempel, så fortjener barn og ansatte i Læringsverkstedets barnehager akkurat like god bemanningstetthet som alle andre barnehager som innfrir den nye minimumsnormen. Videre blir vi betegnet som en «kommersiell bremsekloss» satt opp mot «ideelle» aktører. Dersom vi bruker Smedhusåsen barnehage i Rygge hvor Royne er styrer som eksempel, har de 6,5 i barn/voksen forhold (desember 2017). I Rygge har Læringsverkstedet en bemanning på i snitt 6,24 barn/voksen (august 2018). Smedhusåsen har akkumulert en egenkapital på 20 prosent. Dette er oppsparte midler fra tidligere tilskudd som ikke er benyttet i driften. Læringsverkstedet bruker en større andel av tilskuddet de får i driften, og har ca 7 prosent egenkapital. For at Smedhusåsen skal innføre den nye normen, må de ansette 1,5 – 2 nye årsverk til en kostnad av ca. 1 million. Dersom Smedhusåsen ikke får tilsvarende økning i tilskudd, må de på samme måte som Læringsverkstedet omdisponere fra andre kostnadsposter. Hvis ikke, risikerer Smedhusåsen barnehage å gå konkurs innen 2 år.

I Rygge kommune er tilskuddene svært lave, noe som gjør at både Smedhusåsen og Læringsverkstedet må ha lavere voksenbemanning enn ønsket. Vi inviterer til å stå sammen om å få et mer rettferdig og likt tilskuddssystem. Denne saken er for viktig til at Royne skal komme med uriktige opplysninger om Læringsverkstedet. Vi er opptatt av kvalitet, barna og de ansatte på lik linje med Royne og resten av sektoren.

Tre prosent

Selv om vi er Norges største aktør med 220 barnehager, tilsvarer det kun 3 prosent markedsandel. 5800 barnehager har andre eiere , så vi deler ikke Roynes syn på at mangfoldet er i ferd med å dø. I Læringsverkstedet har barnehagene lokal frihet til å velge egen profil. Det gir et mangfold av natur, idrett, musikk, kultur, gård, maritim, estetisk, utvidet formålsparagraf med mer, samt at alle kjente pedagogiske retninger er representert hos oss. Det å få være del av en større virksomhet med et så tydelig pedagogisk fokus, gjør at mange ønsker å bli en del av Læringsverkstedet. Konsernene kan bidra med kvalitetssystemer og faglig fellesskap på en mer kostnadseffektiv måte enn de enkeltstående.  Vi er svært stolt av arbeidet våre 6000 ansatte gjør hver dag.  

De som ikke driver seriøst, offentlig eller privat, burde ryddes opp i. Læringsverkstedet ønsker å være transparente fordi vi forvalter skattepenger. Vi ønsker å stå sammen med alle kollegaer om å skaffe gode rammevilkår til vår sektor til beste for barna.

Powered by Labrador CMS