DEBATT

Johan Lindtvedt er ikke fornøyd med måten Kunnskapsdepartementet har bestemt hvem som skal få ekstra tilskudd i forbindelse med innføring av bemanningsnormen. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Johan Lindtvedt er ikke fornøyd med måten Kunnskapsdepartementet har bestemt hvem som skal få ekstra tilskudd i forbindelse med innføring av bemanningsnormen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

"Departementets regler for tildeling av tilskuddet er urimelig og urettferdig. De er ikke i samsvar med intensjonen i Stortingets vedtak"

"De pågående overføringer av tilskudd må stoppes straks før pengene overføres til de enkelte barnehager. Deretter må det utarbeides regler som ikke straffer de pliktoppfyllende og premierer de som utsetter innføringen av den nye bemanningsnormen", skriver Johan Lindtvedt.

Publisert

Åpent brev til Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Kunnskapsdepartementet svikter intensjonen i Stortingets vedtak om tilleggsbevilgning på 100 mill. kroner til barnehagene i revidert statsbudsjett for 2018.

Per 15.12.2017 var det til sammen 2.650 små barnehager med mindre enn 50 barn i Norge. Over halvparten av disse, dvs. mer enn 1.325 barnehager, oppfylte allerede i desember 2017 den nye bemanningsnormen. Ingen av disse er tildelt penger fra tilleggsbevilgningen i revidert statsbudsjett.

Hele tilleggsbevilgningen er fordelt på barnehager som ikke oppfylte den nye bemanningsnormen per desember 2017. Til sammen er det 225 barnehager som deler ekstrafinansieringen på kr 100 mill. I Fredrikstad kommune har man f.eks. besluttet at ny bemanningsnorm først skal innføres 1.8.2019 som er siste frist for å oppfylle normen. Likevel har to kommunale barnehager i Fredrikstad fått tilskudd med til sammen kr 930.232 for 2018, uten at de har planer om å bruke ett øre i 2018 for å oppfylle bemanningsnormen.

De som får tilskudd, er barnehager som slett ikke har tatt noen kostnad, eller i liten grad tar kostnader i 2018 i forbindelse med den nye bemannings-normen.

Dette er grovt urettferdig. Departementet straffer «de beste i klassen» ved ikke å gi dem noen form for kompensasjon for de kostnadene de tar i 2018 ved å innfri den nye bemanningsnormen. De som får tilskudd, er barnehager som slett ikke har tatt noen kostnad, eller i liten grad tar kostnader i 2018 i forbindelse med den nye bemanningsnormen.

Undertegnede er styreleder i en liten privat barnehage i Os kommune i Hordaland. Vi har to avdelinger med til sammen 34 barn. Det kommunale tilskuddet for 2018, er i hovedsak beregnet på grunnlag av kommunens bemanningsnivå i 2016. Det forutsetter at vi skal ha en grunnbemanning på 8 årsverk i barnehagen. Til tross for en meget anstrengt økonomi økte vi grunnbemanningen til 9 årsverk på slutten av 2017 for å fylle kravet i den nye bemanningsnormen som var på trappene. Vi faller dermed utenfor gruppen av barnehager som får en andel i tilleggsbevilgningen for 2018. Det ekstra årsverket koster i størrelsesorden kr 400.000 i 2018 og skaper en ytterligere presset økonomi i vår lille barnehage.

Dersom vi hadde utsatt oppbemanningen til 2019, ville vi fått et tilskudd i størrelsesorden kr 430.000 og spart kr 400.000 i lønnskostnader i 2018. Dette ville gitt en resultatforbedring i vårt regnskap for 2018 på kr 830.000, noe som hadde gitt oss mulighet for en helt nødvendig oppgradering av barnas uteområde, og andre tiltak for økt trivsel for barna.

Departementets regler for tildeling av tilskuddet er urimelig og urettferdig. De er ikke i samsvar med intensjonen i Stortingets vedtak av revidert statsbudsjett for 2018. Stortinget ønsket å styrke økonomien spesielt i de små private barnehagene ved å gi tilskudd til dekning av kostnader disse barnehagene har i 2018 ved innføring av den nye bemanningsnormen som gjelder fra 1. august 2018.

De pågående overføringer av tilskudd må stoppes straks før pengene overføres til de enkelte barnehager. Deretter må det utarbeides regler som ikke straffer de pliktoppfyllende og premierer de som utsetter innføringen av den nye bemanningsnormen.

Jeg forventer at statsråd Jan Tore Sanner retter opp feilen og sørger for at fordelingen av midlene gjennomføres i samsvar med intensjonen i Stortingets vedtak.

Med vennlig hilsen
Johan Lindtvedt
Styreleder i Flåten Naturbarnehage AS

Powered by Labrador CMS