Kutter i skolen for å få penger til satsing på barnehage

Trondheim er en av kommunene som har en lang vei å gå for å oppfylle den varslede bemanningsnormen i barnehagesektoren.

Publisert Sist oppdatert

I rådmannens forslag til budsjett for 2018 kutter kommunen 18,6 millioner kroner i skolesektoren.

– For å finne en løsning på flere ansatte i barnehagene foreslår vi noe redusert lærertetthet i ungdomsskolen, mens vi skjermer 1. til 4. trinn, sier rådmann Morten Wolden til Adresseavisen (NB! Krever abonnement).

Nye normer

Regjeringen sendte før sommerferien ut en norm for grunnbemanning og en skjerpet norm for pedagogtetthet ut på høring.

Grunnbemanningen skal ifølge regjeringens forslag være på maksimalt tre barn under 3 år per voksen, og maksimalt seks barn over tre år per voksen.

Kravet om ny pedagognorm innebærer maksimalt sju barn under tre år og 14 barn over tre år per pedagogisk leder.

Ifølge barnehagefakta.no har Trondheim en grunnbemanning på 6,2 barn per voksen. Pedagogandelen er på nærmere 48 prosent.

47,2 millioner kroner ekstra

Ifølge Adresseavisen vil de nye normene, sammen med lovfestet rett til barnehageplass også for ettåringer født i november, føre til økte kostnader for Trondheim kommune på 47,2 millioner kroner.

Regjeringen har bevilget 172,2 millioner kroner for 2017 til å finansiere satsingen på flere barnehagelærere. Dette skal ha en helårseffekt på 413,3 millioner kroner.

Underfinansiert?

I forrige uke skrev barnehage.no at kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS har regnet ut at normene for pedagogtetthet og grunnbemanning vil føre til merkostnader for norske kommuner på en milliard i året, som ikke blir dekket av regjeringens bevilgninger.

Dette avviser Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Magnus Thue påpeker at grunnbemanningen på seks barn per voksen allerede er oppnådd i landet som helhet og at en påstått underfinansiering skyldes lokale prioriteringer.

–  Dersom disse normene innføres, og med fordeling av finansieringen av dette skjer gjennom kommunerammen, vil i praksis de kommunene som har nedprioritert midler til bemanning/barnehagelærere bli underfinansiert i forhold til nye krav, mens noen kommuner, de som f.eks. allerede er nær de nye kravene fordi de har prioritert barnehage, bli overfinansiert. Det gjelder alle endringer som blir finansiert gjennom inntektssystemet for kommunene, og det er normalt når man kompenserer kommunesektoren slik veilederen anbefaler, skrev statssekretær Magnus Thue (H) i en e-post til barnehage.no i forrige uke.

Powered by Labrador CMS