Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: KS
Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: KS

"Skuffende at regjeringen fortsetter å opptre som om bemanningsnormen er fullfinansiert"

Styrelederen i KS, Gunn Marit Helgesen, er skuffet over at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke har lagt inn penger til å finansiere bemanningsnormen.

Publisert

Da regjeringen i april la fram sitt forslag til bemanningsnorm i barnehagene, ble det slått fast at bemanningsnormen er fullfinansiert:

"Departementet er fortsatt av den oppfatning at det er riktig å legge nasjonale gjennomsnittsbetraktninger til grunn ved regelendringer som dette. Det at nasjonale gjennomsnittsbetraktninger legges til grunn for kompensasjonen til kommunene har vært praksis over lang tid ved regelverksendringer på barnehageområdet."

Og

"Statistikken for 2016 viser at den foreslåtte bemanningsnormen i gjennomsnitt er noe overoppfylt i de kommunale barnehagene. Det betyr at bemanningsnormen i gjennomsnitt er oppfylt og finansiert i kommunale barnehager. Departementet vil også vise til at kommunene vil kunne omfordele ressurser mellom sine kommunale barnehager."

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er det ikke lagt inn penger til å dekke økte kostnader til å oppfylle bemanningsnormen, verken for kommunale eller private barnehager.

Styrelederen i KS (Kommunesektorens organisasjon), Gunn Marit Helgesen, reagerer på dette.

- Det er skuffende at regjeringen fortsetter å opptre som om bemanningsnormen er fullfinansiert, etter at vi har dokumentert grundig at den ikke er det, sier Gunn Marit Helgesen til ks.no.

- Regjeringen legger opp til en finansiering som bare i teorien dekker kostnadsveksten. Det gir ikke mening å beregne antall barn per voksen i barnehagene totalt, når normen skal gjelde på den enkelte barnehage. I praksis er det svært små muligheter for å flytte barn eller ansatte mellom barnehager eller mellom kommuner. Det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, og vi har grundig dokumentert at i 2021 vil det mangle en milliard kroner, sier Gunn Marit Helgesen.

Powered by Labrador CMS