KS om normen: Venter at Stortinget ordner opp

- Regjeringen forutsetter at det er én gigantisk barnehage i Steinkjer, og på det grunnlaget foretar den en beregning av bemanningen i alle barnehagene i Norge, sier Helge Eide i KS.

Publisert

Områdedirektøren for interessepolitikk sier til barnehage.no at regjeringen legger opp til en klar underfinansiering av barnehagene, og at penger til bemanningsnormen i barnehagene har aller høyeste prioritet når KS (Kommunesektorens organisasjon) skal møte politikerne i tiden fram mot Stortingets behandling av statsbudsjettet.

- Dette er den aller mest presserende saken å få ordnet i Stortinget. Regjeringen har en definisjon av fullfinansiering som bare den selv skjønner. Kommunene skjønner den i hvert fall ikke, og det vil jeg tro at de som driver private barnehager heller ikke gjør. Her venter jeg at Stortinget ordner opp, sier Helge Eide.

Sprik på en milliard

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 fikk KrF gjennomslag for å bruke 100 millioner kroner på å styrke små barnehagers mulighet til å innfri bemanningsnormen de fem siste månedene i 2018.

I forslaget til statsbudsjett viderefører regjeringen ordningen med 102,8 millioner kroner for hele 2019.

 I proposisjonen gjentar regjeringen sitt budskap om at bemanningsnormen egentlig er fullfinansiert ettersom den i snitt er oppfylt i de kommunale barnehagene.

KS har et annet regnestykke som viser at bemanningsnormen er underfinansiert med en halv milliard kroner nå – og ytterligere en halv milliard når kommunene gjennom tilskuddene skal dekke bemanningsnormen i de private barnehagene.

- Rettferdig og rimelig

- Har du stor tro på at det vil bli vesentlige endringer på dette området når statsbudsjettet skal opp i Stortinget?

- Jeg har tro på at Stortinget er opptatt av, at når kommunene og private barnehager blir pålagt en endring i bemanningen, så skal det følge med en finansiering som er rettferdig og rimelig.

- Men vil ikke regjeringen, ved å betale flere hundre millioner kroner ekstra til barnehagesektoren, belønne dem som til nå ikke har satset på høy bemanning?

- Nei, det vi har regnet på er totaleffekten for hele sektoren. Vi er enige i at det som kommer inn må fordeles etter visse prinsipper. Men regjeringen forutsetter at det er én gigantisk barnehage i Steinkjer, vårt geografiske midtpunkt, og på det grunnlaget foretar den en beregning av bemanningen i alle barnehagene i Norge. Det blir en veldig teoretisk måte å tilnærme seg dette spørsmålet på, sier Helge Eide.

Powered by Labrador CMS