Avdelingsdirektør i KS; Erling Lien Barlindhaug (innfelt) er mer urolig for hva som skjer med finansieringen av barnehagene etter 2020 enn hvordan 100 millioner kroner i overgangsfinansiering er fordelt. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Avdelingsdirektør i KS; Erling Lien Barlindhaug (innfelt) er mer urolig for hva som skjer med finansieringen av barnehagene etter 2020 enn hvordan 100 millioner kroner i overgangsfinansiering er fordelt. Illustrasjonsfoto: Getty Images

KS: - Forventer at eventuelt økte overføringer vil kunne treffe flere barnehager bedre

KS ville helst latt kommunene selv fordele 100 millioner til overgangsfinansieringen av bemanningsnormen, men gir uttrykk for forståelse for måten Kunnskapsdepartementet har handlet på.

Publisert

Avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS (Kommunesektorens organisasjon) sier til barnehage.no at KS i utgangspunktet hadde ønsket at det skulle legges minst mulig føringer fra staten om hvilke barnehager som skulle få hvor mye av disse 100 millionene.

- Vårt prinsipielle standpunkt er at dette er tilskudd som kommunene greit kunne ha fordelt lokalt. Når det er sagt, har vi forståelse for at man ønsker å sikre mangfoldet gjennom å sikre ressurser til små barnehager. Dessuten ser vi at det må gjøres prioriteringer når summen er så liten. Men vi forventer at eventuelt økte overføringer vil kunne treffe flere barnehager bedre, sier Barlindhaug.

-  Vil ikke den prioriteringen som er gjort «belønne» barnehageeiere som har prioritert ned barnehagesatsingen og «straffe» barnehageeiere som satser?

-  Jeg ser at det godt kan oppfattes slikt. Men jeg er mer opptatt av at man setter inn tiltakene der det er nødvendig. Det kan være mange grunner til at enkelte kommuner ikke bruker like mye som andre på barnehage. Det handler ikke nødvendigvis om vilje, men om muligheten og evnen til å prioritere annerledes, sier Erling Lien Barlindhaug.

I likhet med PBL påpeker KS at 100 millioner kroner høsten 2018 ikke er nok til å finansiere bemanningsnormen på kommune- og barnehagenivå.

-  Derfor har vi uansett større oppmerksomhet på den store utfordringen som kommer i 2020. Da har vi beregnet at det vil bli et gap på opp mot en milliard kroner mellom det som blir finansiert og de kostnadene kommunene får dersom det ikke blir gjort mer med finansieringen. Derfor er vi også selvfølgelig spent på hva som kommer i statsbudsjettet for 2019 og hvilke signaler det gir med tanke på fortsettelsen, sier Erling Lien Barlindhaug.

Powered by Labrador CMS