Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i Krf går rett fra landsstyremøte i partiet til budsjettforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre i helga.

Starter forhandlingene: Krf vil ha mer til bemanningsnorm, lavere makspris og flere studieplasser til DMMH

I dag la Krf fram sitt alternative budsjett I helga starter budsjettforhandlingene på borgerlig side. 

Publisert

KrF fikk i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett regjeringen til å bruke 100 millioner kroner høsten 2018 på en overgangsordning for å styrke små barnehagers muligheter til å oppfylle bemanningsnormen. I helga skal partiet forhandle om neste års statsbudsjett. 

Der ligger det blant annet inne en økning på 160 millioner kroner i tillegg til de 102,7 millionene regjeringen har foreslått til en overgangsordning for bemanningsnormen - til sammen 262,7 millioner kroner. 

– Er dette nok? 

– Nei, det er ikke nok. Vi har heller ikke presentert det som at det er nok til å dekke bemanningsnormen ut fra de tallene vi har fått fra PBL og KS. Men det vi gjør er å legge nok penger på bordet til at de hundre millionene som ble bevilget i år, får en effekt i 2019, samtidig som det skal være åpning for å fortsette diskusjonen når budsjettet skal revideres til våren, sier KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan. 

Fordelingen blir den samme

Allerede da pengene til en overgangsordning ble bevilget i vår, ga han uttrykk for at han ønsket seg en styrking av satsingen de to neste årene - på et sted mellom 600 og 700 millioner kroner. Uten at det eksakte beløpet var klart. 

– Da både kommunene og de private barnehagene ba om mer tid til å innføre bemanningsnormen, ble vedtaket om å utsette innføringen til 1. august 2019 gjort også med en intensjon om at det ville bli litt mindre kostnadskrevende enn om normen skulle innføres over natta. Vi vet at det også for 2020 vil være behov for mer penger for å klare å innføre bemanningsnormen, spesielt for de små private barnehagene som får tilskuddene to år på etterskudd. Men vi ber om å få sette en fot i bakken, og vurdere det på nytt fram mot våren, sier Grøvan. 

En ting er likevel klart: Fordelingen av omstillingsmidlene skal følge det samme prinsippet også i 2019.

Da de 100 millionene i overgangsordning ble fordelt i høst, gikk det 465.000 kroner til 86 kommunale barnehager og 432.000 kroner til 139 private barnehager. Barnehagene skulle ha maksimalt 45 plasser, der barn under tre år telles dobbelt. Barnehagene skulle ligge i kommuner som per 15. desember 2017 ikke hadde oppfylt bemanningsnormen. Og barnehagene skulle ikke selv ha oppfylt bemanningsnormen per 15. desember 2017.

– Det er departementet som har ansvar for selve tildelingen av penger, men vi er klare på at vi ønsker at det samme prinsippet skal gjelde. Det er de små barnehagene som skal prioriteres. 

Droppet flere barnehageforslag

Under landsmøtet forrige fredag pekte KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad på flere mulige krav når KrF sonderer og forhandler om regjeringsmakt og neste års budsjett, ifølge en artikkel i Stavanger Aftenblad (krever innlogging).

Blant punktene som handlet spesifikt om barnehage, ble det blant annet diskutert gratis barnehageplass fra det tredje barnet i familien, styrking av bemanningsnormen, at færre skal bli «straffet» i foreldrebetalingen på grunn av inntekt samt løpende barnehageopptak, noe som i 2020 vil koste over to milliarder kroner. 

Når partiets alternative budsjett i dag ble lagt fram, var det uten flere av punktene på lista. Men Krf vil fremdeles styrke bemanningsnormen, samt bruke 64,9 millioner kroner på å redusere maksprisen for foreldrebetaling i barnehage. 

 

– Dere tok ikke med gratis barnehageplass fra det tredje barnet i familien. Hvorfor? 

– Vi har valgt å heller legge inn et beløp for å redusere makspris, for å råde bot på det forslaget regjeringen la fram, sier Grøvan.

I regjeringens forslag til stasbudsjett foreslås det å øke maksprisen for foreldrebetaling med 80 kroner fra 1. januar - og ytterligere 50 kroner fra 1. august. 

– Vi er ikke i mål på alt med dette forslaget til budsjett, men jeg mener vi kommer med et godt bidrag for å heve kvaliteten i barnehagen. Det har vært intensjonen vår hele veien. 

– Heller ikke løpende barnehageopptak er prioritert. Ble kostnaden for stor? 

– Vi har ikke sett rom for å få plass til det nå. Vi har konsentrert oss om de helt klare forpliktelsene: Å sørge for å heve kvaliteten i barnehagen gjennom å styrke bemanningen, sier Grøvan. 

Flere studieplasser

I regjeringens budsjettforslag ligger det inne 10 millioner kroner til flere studieplasser i barnehagelærerutdanningen; fem millioner kroner til økt satsing på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og fem millioner kroner til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).

Krf vil i tillegg legge 1,3 millioner kroner i potten for å opprette 30 nye studieplasser i en ny bachelor i barnehagelærerutdanningen: «Ledelse i lærende organisasjoner» fra høsten 2019, ved Dronning Mauds Minne høgskole i Trondheim med studiested Høgskolesenteret i Kristiansund. 

– Vi ser at en del kommuner har store utfordringer med å få på plass nok førskolelærere. Vi vil øke kapasiteten ved utdanningen; flere studieplasser vil gi flere kvalifiserte førskolelærere. Det er en viktig del av det å heve kvaliteten i barnehagene, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS