Malmø barnehage stengte dørene 15. september. En måned senere ble det åpnet konkurs i selskapet. Foto: Malmø barnehage
Malmø barnehage stengte dørene 15. september. En måned senere ble det åpnet konkurs i selskapet. Foto: Malmø barnehage

Slått konkurs – felt av 13 år gammel pensjonsfeil

Malmø barnehage i Mandal fikk ikke inn nok barn til å klare seg på egenhånd. Da en større aktør skulle overta barnehagen, oppdaget fagforeningene at det var betalt inn for lite i pensjonssparing for de ansatte.

Publisert

Nedgang i antall barn, kombinert med skjerpede krav til pedagogtetthet og grunnbemanning, har de siste par årene gjort tilværelsen krevende for den lille barnehagen på Malmø i Mandal.

Men det var et pensjonskrav fra de ansatte som ble utløsende faktor. Denne uka ble det åpnet konkurs i barnehagen etter konkursbegjæring av fagforeningene, på vegne av de ansatte.

Feil i pensjon

- Barnehagen fikk en ny pensjonsordning for 13 år siden. Styret gjorde en feil som har ført til at det i alle år etterpå er betalt for lite i pensjon uten at noen har oppdaget det, sier fungerende styreleder i Malmø barnehage, Vibeke Wærn til barnehage.no.

Konkursboets bostyrer, advokat Rune Stangeland, utdyper at barnehagen har praktisert en innskuddsordning, mens det i tariffavtalen framgikk at de ansatte skulle ha en ytelsesbasert pensjon.

Totalt hevder Fagforbundet og Utdanningsforbundet at det er betalt inn 965.000 kroner for lite. Dette kravet fra de ansatte innser styret i barnehagen at blir umulig å innfri uten ved konkurs. Den fungerende styrelederen skjønner at kravet opprettholdes selv om konkurs er utfallet.

– Det er deres penger, så det har jeg full forståelse for, sier Vibeke Wærn til Fædrelandsvennen.

Innledet prosess om salg

Utfordringene til Malmø barnehage startet imidlertid med nedgang i barnetallene lokalt.

Barnehagen har 22 plasser. Men de siste to årene har den slitt med å få inn tilstrekkelig mange barn til å ha en økonomisk forsvarlig drift. Da barnehageåret startet i august, var det 14 barn i barnehagen.

Parallelt har myndighetene forberedt strengere krav både til pedagogtetthet og grunnbemanning i alle barnehager.

- Vi så i 2017 at det ble for tøft, og vi innledet en kjøpsprosess med en større aktør. Det gikk greit, og de var positive til å overta. Men da Fagforbundet og Utdanningsforbundet kom inn for å ivareta de ansattes interesser, oppdaget forbundene at det over tid var betalt inn for lite i pensjon, sier Vibeke Wærn til barnehage.no.

Hun går ut fra at million-kravet fra de ansatte var det som førte til at den aktuelle kjøperen av barnehagen trakk seg fra prosessen kort tid senere.

Ikke tilsluttet arbeidsgiverorganisasjon

Barnehagen har ikke vært tilsluttet noen av arbeidsgiverorganisasjonene.

Espen Rokkan, som er direktør for juridisk avdeling i PBL (Private barnehagers landsforbund), sier til barnehage.no at deres medlemsbarnehager ikke skal frykte å komme i en lignende situasjon som det Malmø barnehage er i.

- Som PBL-medlem vet du at de forpliktelsene du har rundt pensjon blir fulgt opp og ivaretatt av PBL i samarbeid med Storebrand, sier Rokkan.

- Barnehagen skal aktivt velge å fullstendig se bort fra både faktura, varsler og gjentatte purringer, før det kan tenkes at det oppstår et slikt pensjonskrav hos et PBL-medlem, legger han til.

Spisskompetanse på flerspråklige barn

15. september i år stengte Malmø barnehage dørene. Alle barna fikk umiddelbart plass i andre barnehager i Mandal. Noen av de ansatte har også fått ny jobb. Noen kommer ifølge Vibeke Wærn trolig til å gå av med pensjon. Mens en eller to foreløpig står uten ny jobb.

Vibeke Wærn sier at det er trist at det gikk den veien for barnehagen.

- Dette var en barnehage som hadde spisskompetanse på flerspråklige og flerkulturelle barn. Det var åtte nasjonaliteter som var representert blant de 14 barna vi hadde her, og det var en fantastisk barnehage for disse barna. Men så fikk den utfordringer knyttet til en bemannings- og en pedagognorm som krever mer bemanning, men uten at det følger nok penger med kravene. Dette er ekstra tøft å innfri for de minste barnehagene, sier Vibeke Wærn.

Powered by Labrador CMS