Styrer mot underskudd i to år – innfører likevel normen i alle sine 64 barnehager allerede i høst

Stiftelsen Kanvas bruker oppsparte midler på å innføre bemanningsnormen. Vi ser ikke noen grunn til å vente, sier daglig leder Robert Ullmann.

Publisert

De 64 barnehagene til Kanvas innfører ny bemanningsnorm 4. kvartal 2018. Normen er på én voksen per 6 barn over 3 år, eller 3 barn under 3 år.

Daglig leder Robert Ullmann sier i en pressemelding at Kanvas med dette styrer mot et negativt resultat både i 2018 og 2019.

- Vesentlig underfinansiert

- Selv om finansiering av ny bemanningsnorm foreløpig er vesentlig underdekket fra regjeringens side, velger Kanvas å ta fra stiftelsens oppsparte midler og innføre ny bemanningsnorm i høst, sier Robert Ullmann.

– Vi har såpass sterke politiske signaler på at dette vil være økonomisk forsvarlig på sikt, at vi ikke ser noen grunn til å vente med å implementere normen. Nå må de politiske løftene innfris i de neste års statsbudsjett, sier Ullmann som mener den ekstra satsingen vil være bra både for barna og de ansatte.

Andre kvalitetsaspekter

I dag har stiftelsen Kanvas en noe lavere bemanning enn det den nye normen tilsier. Kanvas har prioritert andre kvalitetsaspekter ved barnehagedrift, som 50 prosent andel ansatte med barnehagelærerutdannelse, en tilstedeværende leder i hver barnehage, bruk av vikar ved behov og godt vedlikehold av bygningsmasse og utearealer.

For å få dette til å gå rundt økonomisk har bemanningen vært noe lavere enn den nye bemanningsnormen.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen (til høyre) diskuterte konsekvenser med Dag Braanaas og Synne Alsaker fra Stiftelsen Kanvas, i forbindelse med høringen om bemanningsnorm i april. Foto: Øyvind Johansen
Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen (til høyre) diskuterte konsekvenser med Dag Braanaas og Synne Alsaker fra Stiftelsen Kanvas, i forbindelse med høringen om bemanningsnorm i april. Foto: Øyvind Johansen

Under en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomite i april om den nye normen, ga Kanvas tydelig uttrykk for utfordringene ved å se på grunnbemanningen isolert og uten ekstra finansiering.

- Ofte brukes Oslo kom som et utstillingsvindu der de har oppfylt bemanningsnormen. Men de sparer på områder som blant annet pedagogtetthet, lederressurser og vedlikehold. Våre beregninger viser at våre 34 barnehager i Oslo vil gå med 8 millioner kroner i underskudd hvert år hvis vi skal oppfylle normen uten ekstra finansiering. Hvis vi reduserer pedagogandelen fra 50 til 43 prosent, vil underskuddet fortsatt bli 4 millioner kroner bare i Oslo, sa kommunikasjonssjef Synne Alsaker i forbindelse med høringen.

- Bør tilsi høyere tilskudd

Fra 1. august vil ny pedagognorm kreve én barnehagelærer per 7 barn under 3 år og én barnehagelærer per 14 barn over tre år.

1. august 2019 må alle barnehager innfri bemanningsnormen som ble vedtatt på Stortinget i slutten av mai.

I vedtaket i Stortinget stilles det også krav om at kommunene skal ha stedlig leder i alle barnehager og bruke vikar ved fravær.

- Samlet sett bør dette tilsi høyere tilskudd i årene fremover, som igjen vil bety høyere og jevnere barnehagekvalitet på tvers av kommuner, og på tvers av kommunal og privat sektor, legger Ullmann til.

– Vi opptatt av en helhetlig tilnærming til hva som bidrar til den gode barnehagehverdagen, og at nye normer ikke går på bekostning av andre viktige kvalitetsfaktorer. Her må vi tenkte «både – og», ikke «enten – eller». Vi vil innføre bemanningsnormen uten å kutte i lederressurser eller vår høye pedagogandel, sier Robert Ullmann i pressemeldingen.

70 nye ansatte

I løpet av 4. kvartal 2018 vil Kanvas få om lag 70 nye ansatte. I Gjekstad Kanvas-barnehage i Sandefjord var personalgruppen samlet til planleggingsdag når nyheten ble sluppet internt i Kanvas.

– Vi ble glade, stolte, fornøyde og forventningsfulle, forteller Anders Ward, daglig leder i Gjekstad Kanvas-barnehage i pressemeldingen.

– Det gjorde planleggingsdagen til en ordentlig flott dag.

I de aller fleste Kanvas-barnehagene betyr den nye bemanningsnormen økt bemanning. Kanvas sentralt vil i samarbeid med de daglige lederne legge til rette for en god prosess rundt rekruttering av ekstra bemanning, slik at hver enkelt barnehage opplever en reell kvalitetsgevinst ved implementering av bemanningsnormen.

– Vi gleder oss til å ta tak i dette arbeidet, avslutter Ullmann fornøyd.

Powered by Labrador CMS