DEBATT

Vi er avhengig av at vi befinner oss i en kommune som gir det de skal for å drifte en kvalitetsbarnehage, skriver denne barnehagelederen - som selv gikk i minus i fjorårets regnskap.
Vi er avhengig av at vi befinner oss i en kommune som gir det de skal for å drifte en kvalitetsbarnehage, skriver denne barnehagelederen - som selv gikk i minus i fjorårets regnskap.

Bemanningsnorm: «Hvis det ikke følger penger med - vær så snill, stem NEI»

Hvis det ikke følger penger med bemanningsnormen, er det starten på slutten for mange gode, små veldrevne kvalitetsbarnehager i Norge mener daglig leder Bente Jacobsen.

Publisert

Kjære politikere.

Jeg vet at dere er engasjert i at barn i barnehagen skal ha det best mulig og det er dere ikke alene om. Jeg prøver å gjøre det mulig hver eneste dag. Og det til tross for usikre omstendigheter som påvirker mitt arbeid som daglig leder i en vanlig privat barnehage i utkantstrøk.

Ja, det finnes usikre omstendigheter som påvirker dette viktige arbeidet.

Det er et stort ansvar å forvalte økonomi, personal og faglig utførelse når alt styres fra et kommunalt tilskudd i en kommune som enten er fattig eller rik. Det er et stort ansvar å sikre at barn har det så godt som mulig, og at foreldre anser oss som godt kvalifisert når det gjelder barnets utbytte av barnehagen.

Ikke minst å klare å ivareta og utvikle et kompetent personale som skal mestre å gjøre hverdagen godt for et barn.

Ikke minst være i tråd med lover og faglige endringer og utfordringer som skal gi resultater på kort og lang sikt. Fremtidige utdannete og lykkelig samfunnsborgere er et stort og viktig mål.

Store endringer i sektoren

Det skjer store endringer i vår sektor i disse dager.

Endringer vi tenker umiddelbart er bra og til beste.

Ja, men bare delvis.

For jeg vet at uten penger og trygg forutsigbar økonomi så hjelper det ikke med all verdens ambisjoner og lover. Vi er en liten barnehage og tilhører ikke et stort konsern. Ikke ønsker vi det det heller. Vi ønsker å tilby foreldre et mangfold av barnehager. Små kretser og grender trenger barnehager i sitt nærmiljø.

Vi er avhengig av at vi befinner oss i en kommune som gir det de skal for å drifte en kvalitetsbarnehage. Alt vi mottar går til lønn og drift, og blir det noe til overs går det tilbake til barna i form av styrket egenkapital. Vi er et SA -samvirke. Noe vi mener er Ideelt og riktig der vi holder til. Et lite sted på landet der barn og foreldre trenger en barnehage for sine barn.

For store forskjeller

Ettersom vi er helt avhengig av å få tilstrekkelig tilskudd ser vi at det utgjør store forskjeller fra kommune til kommune. Dette burde egentlig vært ryddet opp og gir grunn til bekymring når ny lov om bemanning skal vedtas.

Hvilken kommune vi tilhører bør ikke være avgjørende for hva barnet får av kvalitet og voksentetthet.

Men slik er hverdagen i praksis og kan fortsatt bli det med innføring av bemanningsnorm – hvis det ikke følger penger med.

En barnehage i grisgrendt strøk har ikke lange ventelister eller penger som skal dekke utgifter til en ekstra voksen, uten å tappe av reservemidler og gå på minus. Et inntak av et ekstra barn kan nemlig utløse en ekstra assistent. Slik kan en lov virke mot sin ideelle hensikt.

Går i minus

For eksempel: I vår kommune er et lite barn i 2018 verd 175.000 kroner. Et stort 82.000 kroner. En assistent i året koster mellom 500.000 og 600.000 kroner inkludert personalutgifter.

Det regnestykket går ikke opp.

Dere skal stemme for en ny bemanningsnorm i dag. Hvis det følger penger med: Flott. Stem JA. Hvis det ikke følger penger med: Vær så snill å stem NEI.

Det skal sies at andre kommuner ligger høyere i tilskudd, og at vi gikk ned i pris med rundt 5000 og 7000 kroner per barn fra i fjor. Mens alle andre utgifter øker går altså 2018-tilskuddet ned.

Det henger ikke på greip og fører til garantert minus og underskudd. I vårt tilfelle ble det en minus på 195.000 kroner i 2017.

I verste fall kan man tenke at å ta inn et ekstra barn ikke lønner seg, det bør helst være flere i slengen. Det er godt for de barnehagene som ligger i tettbygde strøk, som har flere å velge mellom.

Det er ikke realiteten for mange små barnehager.

Dere skal stemme for en ny bemanningsnorm i dag. Hvis det følger penger med: Flott. Stem JA.

Hvis det ikke følger penger med: Vær så snill, stem NEI.

For hvis ikke så vet jeg at det blir starten på slutten for mange gode, små veldrevne kvalitetsbarnehager i Norge. Regnestykket går ikke i hop og jeg vet ikke hvordan jeg skal kunne ansette flere folk på golvet når vi allerede ser at vi ikke har nok til de som allerede er ansatt. Kommunen plikter å følge opp, sies det.

– Ta grep og ansvar

Alle bedrifter har en stab som blir eldre. Ansatte som skal ha lønnsvekst, økt lønnsstige og høyere pensjon, samtidig som vi har økt slitasje på bygg osv. Da må dere reagere når det i det virkelige liv fungerer slik at en kommune går ned i tilskudd fra året før.

Det er dette dere gir stemmer til. En sakte vei nedover for små gode private kvalitetsbarnehager i utkantstrøk.

Det høres så idyllisk ut med få barn per voksen. Ja, hvis det følger penger som gir den trygghet og kvalitet for MANGFOLD i barnehagene. En lov kan noen ganger virke mot sin hensikt. Derfor må dere tenke dere godt om.

Kjære politikere. Ta grep og ansvar for barnehager i Norge ved å ta et større ansvar for de kommuner som tror de gjør det, men som av en eller annen grunn ikke tar seg råd til det.

Powered by Labrador CMS