Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

«Faktisk har jeg jobbet litt i barnehage»

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om: Integrering, mangfold, bemanningsnorm, effektiv drift – og andre spørsmål knyttet til barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag i forrige uke overtok Jan Tore Sanner nøklene til sjefskontoret i Kunnskapsdepartementet. Han skal dele departementet med Venstres Iselin Nybø som har fått ansvaret for høyere utdanning og forskning. Til gjengjeld har Sanner fått området integrering i fanget.

Og nettopp integrering vil prege hans virke også inn mot skoler og barnehager, går det fram av dette intervjuet med barnehage.no torsdag formiddag.

Opplever stor interesse

Har du fått mange tilbakemeldinger fra folk i barnehagesektoren etter at det ble klart at du er blitt kunnskaps- og integreringsminister?

Ja, jeg har fått mange tilbakemeldinger. Det er stor interesse både blant de som jobber i barnehage og blant foreldre og andre. Så er også barnehage et viktig felt – det er en viktig arena for barn til å få trygghet, omsorg og læring.

Hva er de opptatt av, de som har kontaktet deg?

Det er mye forskjellig, og det skyldes at vi er så heldige i Norge at vi har et stort mangfold i barnehagetilbudet. Men for foreldre er det viktigste at barna deres er trygge i barnehagen og at de følges godt opp der. Og så er det mange som er opptatt av å kombinere lek og læring, slik at man får inn tallforståelse og bokstaver, uten at det er et mål i seg selv, men en del av leken.

Dybdelæring etterhvert

Hva har du i løpet av den siste uke lært om barnehagesektoren som du ikke visste fra før?

Jeg har fått ansvar for et så stort område, at dybdelæringen må komme etter hvert. Men jeg har fulgt sektoren gjennom mange år. Faktisk har jeg også jobbet litt i barnehage - mens jeg tok utdanning. Jeg var egentlig vaskeassistent, men fikk gleden av å få vikariater også med barn. Jeg har også to barn som har vært i barnehage, og jeg har med stor interesse fulgt barnehagens utvikling over de senere år. Barnehage er viktig, både med tanke på barns sosiale utvikling og i forhold til arbeidet med tidlig innsats. Det er også viktig å se på barnehagene opp mot våre ambisjoner innenfor integrering. Vi vet at blant minoritetsspråklige barn er det en mindre andel som går i barnehage enn blant majoritetsspråklige barn. Det er viktig for meg å gjøre noe med.

Dyktige fagfolk

Hvordan opplever du at tilstanden er i norsk barnehage?

Generelt sett er tilstanden god. Selvsagt er det noen utfordringer, men mitt inntrykk er at vi har dyktige fagfolk, engasjerte ansatte og engasjerte foreldre. Og ikke minst er det positivt at vi har et så stort mangfold i barnehagene. Det er viktig at foreldre har valgmuligheter, og da er det viktig for meg at vi både har kommunale og private barnehager, og også barnehager med ulike tilbud.

Hva opplever du er de største utfordringene?

En av store utfordringene knytter seg til integreringsfeltet. Vi må sørge for at flere med minoritetsspråklig bakgrunn starter tidligere i barnehage. Det er viktig for å forebygge sosiale forskjeller, og uten tidlig språkforståelse vil barn slite allerede tidlig i skoleløpet. Dette med integrering er et område jeg kommer til å løfte. Vi gjennomfører allerede forsøk i flere kommuner med å få flere barn med innvandrerbakgrunn i barnehage på et tidlig tidspunkt. Vi vet at det i kartleggingsprøver i 1. klasse er stor forskjell på om barn har vært få år eller flere år i barnehagen. Så barnehagen legger et fantastisk godt grunnlag for barn, både når det gjelder sosiale ferdigheter og det videre utdanningsløpet.

God nok bemanning?

Du har sagt at barnehagene skal oppdage mobbing raskere enn før. Barnehagene skal også jobbe enda mer aktivt med integrering. Fra før er det kommet en ny rammeplan med klarere krav til barnehagene. Er den varslede bemanningsnormen god nok til å møte de nye kravene?

Ja, jeg mener den er god. Med de nye normene som skal tre i kraft 1. august i år stiller vi både krav til pedagogtetthet og bemanning. Så er det også viktig at flere prioriterer å benytte seg av mulighetene for etter- og videreutdanning. Jeg mener at disse tingene, kombinert med den nye rammeplanen, både danner et godt grunnlag for å videreføre den nordiske barnehagemodellen der omsorg, lek og læring står sentralt, samtidig som vi også skal legge til rette for et integreringsløft.

Hvordan skal du bli bedre kjent med «grasrota» i norsk barnehage, og hvor viktig er dette for deg?

Det er selvsagt viktig. Jeg prioriterer mye reising rundt i Norge, og da vil jeg selvfølgelig benytte anledningen til å besøke barnehager.

«Effektiv drift»

Som kommunal- og moderniseringsminister la du før jul fram tall for å vise hvor mye kommuner kunne spare på såkalt effektiv drift, blant annet i barnehagene. Er denne typen effektivitetsmål noe du står for også som kunnskapsminister?

Selvsagt gjør jeg det. Plattformen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet, er noe hele regjeringen stiller seg bak, og dette er ting som jeg opplever at kommunene jobber godt med. Vi må jobbe med god kvalitet, men det er ikke noen motsetning mellom kvalitet og effektiv bruk av ressurser. Det handler ikke om å skulle løpe fortere, men om å jobbe smartere.

Innenfor barnehage ble effektivitetsmålet kritisert ettersom det kun tok hensyn til pengebruk målt opp mot antall oppholdstimer og lekeareal?

Ja, og det vil alltid være slik at denne typen plattformer kan gjøres bedre. Men at en slik plattform ikke er perfekt, er ikke noe argument for ikke å bruke den. Plattformen sa noe om sammenlignbare kommuner utfra folkemengde og areal, og så kan kommunene sammenligne med seg selv fra det ene året til det andre, eller med sammenlignbare kommuner. Så må man selvsagt jobbe med kriteriene slik at de blir best mulig. Vi er i en økonomisk situasjon der vi framover må prøve å få mer ut av hver skattekrone, og da er det viktig å se om pengene kan brukes bedre enn tilfellet er i dag.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS