Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var mandag i Bodø. Foto: Mariell Tverrå Løkås
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner var mandag i Bodø. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Sanner ikke overrasket over kritikken

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er ikke overrasket over kritikken fra PBL, KS og Utdanningsforbundet. Han sier at reaksjonene er som forventet.

Publisert

Lovproposisjonen om norm for grunnbemanning i barnehagene ble offentliggjort fredag. Den skal behandles på Stortinget før sommerferien og vil etter planen tre i kraft 1. august i år.

De største organisasjonene som representerer barnehagesektoren er alle kritiske til innholdet i proposisjonen. PBL og KS mener normen er underfinansiert, mens Utdanningsforbundets leder Steffen Handal gir uttrykk for at den ikke er streng nok.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier til barnehage.no at reaksjonene er som forventet.

- Det er bred støtte til at normen innføres. Men så registrerer jeg at noen vil ha enda mer, og noen vil ha mer fleksibilitet. Dette er også signaler vi har fått i høringsrunden, sier Jan Tore Sanner.

Høyere standard

Han poengterer at regjeringen nå er i ferd med for første gang å få på plass en minstestandard for bemanning i barnehagene og at det i mange barnehager vil gi en bedre standard enn før. Så legger han til at den enkelte barnehageeier står fritt til å legge lista høyere enn denne minstestandarden.

- Det er grenser for hvor mye vi i regjeringen skal detaljstyre lokalt, sier Sanner til  barnehage.no.

-  Så er det mange som mener at normen ikke er fullfinansiert. Hvordan opplever du den bekymringen?

- Normen er finansiert. Men noen, og særlig de private, etterlyser en mer fleksibel gjennomføring, sier Sanner.

Statsråden gjør det klart at han ønsker dialog med sektoren i tiden som kommer selv om proposisjonen er ferdig formulert.

- Vi må se på hvordan vi kan få til en fleksibilitet i overgangen til normen. Vi ønsker at normen skal gi bedre barnehager, og vi ønsker ikke at noen skal få problemer, sier Sanner.

Slik er normen

Dette er hovedtrekkene i regjeringens forslag til ny minimumsnorm for grunnbemanningen i barnehagene:

  • Regjeringen foreslår at det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minimum én voksen per seks barn over tre år. 
  • Kravene innføres uten at det tilføres økte statlige overføringer.
  • Bemanningsnormen skal gjelde på barnehagenivå, og det er alle som jobber direkte med barna i barnehagen som teller med ved beregning av bemanningen. Det stilles ikke krav om spesifikk voksentetthet gjennom hele åpningstiden.
  • Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra kravet om grunnbemanning, når særlige hensyn tilsier det. Kommunen behandler søknader og Fylkesmannen er klageinstans.
Powered by Labrador CMS