Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) står fast på at bemanningsnormen er finansiert, men sier at regjeringen likevel følger opp Stortingets vedtak om overgangsfinansiering for små barnehager som vil slite med å oppfylle bemanningsnormen.

Avviser at regjeringen kutter i overgangsordningen: - Vi følger vedtaket

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) er ikke overrasket over at PBL og KS er skuffet, men slår fast at regjeringen følger Stortingets vedtak om overgangstilskudd til bemanningsnormen.

Publisert

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai, fikk KrF gjennomslag for å bruke 100 millioner kroner fra august og ut året på dette tiltaket.

Neste år vil regjeringen bruke 102,8 millioner kroner for hele året.

Både PBL (Private barnehagers landsforbund), kommunesektorens organisasjon KS og KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad reagerer på at beløpet ikke er økt.

– Jeg er glad for at de viderefører overgangsmidlene, men vi har tidligere pekt på at det vil være behov for enda mer midler, sier Ropstad til barnehage.no mandag.

Regjeringen: Følger vedtaket

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg mener imidlertid at regjeringen følger Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett til punkt og prikke.

- Vårt utgangspunkt er at vi mener at bemanningsnormen er finansiert. Den har vært beregnet på samme måten helt siden den først ble lansert i 2012. Hvert år bevilger staten samlet 44 milliarder kroner til kommunale og private barnehager. Så kommer foreldrebetalingen i tillegg. Med disse pengene har kommunale barnehager i snitt oppfylt bemanningsnormen. Så vedtok Stortinget i vår at det i tillegg skulle gis et øremerket tilskudd til små barnehager som ville streve med innføringen av bemanningsnormen. Formuleringen i avtalen mellom regjeringen og KrF var at "Stortinget ber regjeringen bedre finansiering av bemanningsnorm i barnehagene gjennom et øremerket tilskudd for 2018 og de to kommende budsjettårene på 100 mill. kroner." Dette har vi vært opptatt av å videreføre, sier Rikke Høistad Sjøberg til barnehage.no.

- Når det gjelder hva KrF ønsker regner jeg med de har ambisjoner for barn,  og jeg er spent på hva de foreslår i forhandlingene, legger hun til.

Da avtalen om revidert nasjonalbudsjett var klar, ga KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan overfor barnehage.no uttrykk for at han så for seg en firedobling av beløpet i 2019.

Gir muligheter til flere

Rikke Høistad Sjøberg sier at hun også oppfatter at KrF er opptatt av økt satsing på barnehager, noe hun også mener regjeringen signaliserer i sitt forslag til statsbudsjett.

- Derfor er regjeringen enige om å gjøre noen andre grep for å satse på deltakelse og kvalitet. Vi har sammen med KrF innført gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lave inntekter, og denne utvider vi nå til også å gjelde for 2-åringer. Det mener vi er et stort løft for familier med lave inntekter, og det er noe som gir mange flere barn en mulighet til å få den gode starten som deltakelse i barnehage er, sier Sjøberg.

- Hva tenker du om reaksjonene fra PBL og KS om finansieringen av bemanningsnormen?

- Denne diskusjonen hadde vi også da Stortinget vedtok å innføre bemanningsnormen. Bemanningsnormen er beregnet og finansiert på samme måte siden 2012, og jeg registrerer at PBL og KS er enige, selv om dette er måten vi beregner statlig finansiering av kommunene på, noe som KS er vel kjent med, sier Rikke Høistad Sjøberg.

Mer til flere barnehagelærere

Hun legger til at hun håper kritikerne også har lagt merke til at regjeringen vil styrke utdanning av barnehagelærere, både gjennom Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB).

- På den måten ønsker vi å styrke barnehagene samtidig som vi gir engasjerte assistenter mulighet til å øke sin kompetanse. Dette mener vi er gode bidrag til bedre barnehager, sier Rikke Høistad Sjøberg.

Powered by Labrador CMS