DEBATT

Studentene Sandra Larsen Ossletten, Tone Kari Vartdal, Emilie Nilsen, Camilla Arnesen og Dana Pehlivanovic spør om foreslått bemanningsnorm er god nok. Foto: Privat
Studentene Sandra Larsen Ossletten, Tone Kari Vartdal, Emilie Nilsen, Camilla Arnesen og Dana Pehlivanovic spør om foreslått bemanningsnorm er god nok. Foto: Privat

Barnehagehverdagen – vi gjør så godt vi kan, men holder det?

"Vi ønsker å gi alle barn rikelig med oppmerksomhet. Ikke bare de som roper høyest, gråter eller trenger hjelp på do", skriver fem studenter fra barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Publisert

Har dere lurt på hvorfor vi ønsker en bedre bemanningsnorm enn den vi venter på i august 2018? Har dere tenkt at det ser jo ut til at barnehagehverdagen går greit, det er alltid et kjent menneske som møter barnet ditt ved levering og henting? Hverdagen i barnehagen består av utrolig mye mer enn bare det!

I den nye Rammeplanen som kom høsten 2017 har det kommet mange nye punkter som omhandler det personalet i barnehagen SKAL gjennomføre, i motsetning til den gamle hvor det står hva vi BØR gjøre. For eksempel at barnehagen skal følge opp barnas eget initiativ, synspunkter og interesser. Vi ønsker å gi barna et godt og gjennomtenkt pedagogisk opplegg, som er tilpasset barnegruppas interesser og forutsetninger, og gi de utfordringer basert på utviklingen.

Når det er tre voksne på 18 barn, kan det være vanskelig å se hvert enkelt barn. Jo flere barn det er i gruppa, jo flere behov er det å dekke. Barn er forskjellige med forskjellige behov å ta hensyn til. Vi ønsker å gi alle barn rikelig med oppmerksomhet. Ikke bare de som roper høyest, gråter eller trenger hjelp på do, men også de stille barna, de som sitter ved bordet alene, og de som vil bli lest for. Derfor ønsker vi å gjøre noe mer med det å møte de nye kravene i rammeplanen på en god måte.

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og er avgjørende for kvaliteten på de forskjellige tilbudene i barnehagen. Kunnskapsdepartementet sendte våren 2017 ut forslag om skjerpet norm for pedagogisk bemanning og minimumsnorm for grunnbemanning på høring.

Barnehageloven gir ingen klar definisjon av hva bemanningen i barnehagen skal være. Ifølge loven skal «bemanningen være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet».

Vurderingen av hva som er tilstrekkelig bemanning må gjøres av daglig leder og eier av barnehagen. Det er eier av barnehagen som har ansvar for at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at lovens og rammeplanens krav til å bli oppfylt.

Vi vil så gjerne ha mulighet til å gi barna i barnehagen like mye oppmerksomhet og oppfølgning til enhver tid, og vi vil at alle barna skal bli sett og hørt i hverdagen

Tallene sier at det skal være èn pedagog per 7 barn, under 3 år og 14 barn over 3 år. Hvordan skal vi som barnehagelærere klare å gi like mye oppmerksomhet til alle hvis det er to som må skifte bleie, noen som gråter eller et barn som blir holdt utenfor og ikke har noen å være med?

Vi vil så gjerne ha mulighet til å gi barna i barnehagen like mye oppmerksomhet og oppfølgning til enhver tid, og vi vil at alle barna skal bli sett og hørt i hverdagen. For å få til dette, er vi avhengige av å være flere voksne på jobb.

Når du leverer det kjæreste du har til oss hver morgen, så vit at vi gjør vårt beste, med de ressursene vi har.

Powered by Labrador CMS