Åshild Bruun-Gundersen, her på barnehagebesøk, vil jobbe i Stortinget for at private barnehager får overgangsordninger i forbindelse med bemanningsnormen. Foto: Frp

Enstemmig Frp vil jobbe for å sikre de private muligheter til å innføre normen

Landsmøtet til Fremskrittspartiet ber om at private barnehager skal sikres overgangsordninger for å kunne innføre bemanningsnorm fra 1. august i år.

Publisert

"Landsmøtet ber stortingsgruppe og regjering jobbe for en overgangsordning som sikrer like tilskudd til private barnehager som offentlige i forbindelse med innføring av den nye bemanningsnormen."

Dette forslaget, fremmet i en resolusjon fra Kristoffer Sivertsen og Rogaland Frp, ble enstemmig vedtatt på Frps landsmøte søndag.

Økt tilskudd to år etter

Regjeringen la 6. april fram lovforslaget om grunnbemanning i barnehagene. Det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år.

Det følger ikke ekstra finansiering med kravet ettersom den foreslåtte normen allerede er oppfylt i gjennomsnitt i kommunale barnehager. 

Private barnehager får tilskudd basert på faktisk forbruk i kommunale barnehager to år i forveien. Dersom kommuner må ansette folk for å oppfylle normen i 2018, vil de private barnehagene i disse kommunene ikke få økt tilskudd før i 2020.

Ved utgangen av 2016 var det 119 kommuner som hadde lavere bemanning enn 6,0 i de private barnehagene.

Tilstrekkelig finansiert?

Fra før har en samlet opposisjon på Stortinget stilt spørsmål ved om den varslede bemanningsnormen er tilstrekkelig finansiert. KS har regnet ut at normen er underfinansiert med én milliard kroner i året. En brukerundersøkelse i PBL (Private barnehagers landsforbund) viser at én av fire av de minste private barnehagene, frykter at grunnlaget for videre drift ikke er til stede uten ekstra finansiering.

Nå kommer Frp de private barnehagene i møte.

- De private og offentlige barnehagene må ha like vilkår og like muligheter til å innføre normen. Fremskrittspartiets landsmøte har derfor vedtatt at det må være en overgangsordning for at de private skal kunne innføre normen samtidig som kommunene. Der har stortingsgruppen fått et tydelig mandat, sier Åshild Bruun-Gundersen, som sitter for Frp i Utdannings- og forskningskomiteen.

- Men KS hevder at normen også er underfinanisert til kommunene?

- Enkelte kommunar har brukt for lite penger på barnehager over tid, det vet vi. Det vil nok ikke være riktig om Stortinget gikk med ekstra midler og belønnet dem for det, sier Bruun-Gundersen.

PBL: Fornøyd - men ikke overrasket

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) er fornøyd med at regjeringspartiet Frp har fattet dette vedtaket.

- Dette er veldig positivt. Fra før har flere av opposisjonspartiene tatt til orde for overgangsordninger for private barnehager. Når Frp fatter vedtak om at de vil jobbe for det, bør det være et sterkt signal til Kunnskapsdepartementet om å bidra konstruktivt for å få dette på plass, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund).

Han legger til:

- Uten overgangsordninger har vi ingen norm for alle barnehager før i 2020 eller 2021. I den grad den skal innføres 1. august i år, er dette en forutsetning.

At Frp velger en annen tilnærming enn regjeringskollega Høyre overrasker ham ikke.

- Frp har vært veldig konsistent i oppfølgingen av barnehageforliket der likebehandling mellom private og offentlige barnehager var et viktig prinsipp. Der har de fleste andre partier ved ulike anledninger sviktet, sier Arild M. Olsen.

  • Lovforslaget skal etter planen til behandling i Stortinget 31. mai og tre i kraft 1. august.
Powered by Labrador CMS