Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.
Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Kritisk til ny politisk plattform: «Trist at det er så få ambisjoner»

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er ikke imponert over hva regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre har formulert om barnehagesektoren.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringserklæringen inneholder lite nytt og er lite forpliktende. For et så viktig felt som barnehage er det trist at det er så få ambisjoner, skriver Steffen Handal i en e-post til barnehage.no.

17 punkter

I regjeringsplattformen, som ble offentliggjort søndag, har regjeringspartiene følgende 17 punkter om barnehagesektoren:

 • Følge opp kompetansestrategien for økt kvalitet i barnehagene.
 • Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart.
 • Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.
 • Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.
 • Forby bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehage og undervisningssituasjoner.

«Ullent og lite forpliktende»

Overfor barnehage.no understreker Steffen Handal at Utdanningsforbundet i lang tid har jobbet for minst 50 prosent barnehagelærere i sektoren, mens regjeringen skriver at den vil «øke andelen pedagoger»:

«Dette er ullent og lite forpliktende. Den skjerpingen av barnehagelærernormen som trer i kraft i august og som betyr at 43 prosent av de ansatte vil være barnehagelærere, er KrF sin fortjeneste.

Å rekruttere og ansette barnehagelærere er en oppgave som kommuner og private eiere trenger tid til. Det er derfor viktig at målet om 50 % barnehagelærere er tidfestet», skriver Handal.

Ansvarlig bemanningsnorm?

I tillegg er det uklart for Utdanningsforbundets leder hva som egentlig menes med en «ansvarlig bemanningsnorm».

«Er dette noe annet enn det regjeringen allerede har hatt på høring, og som Stortinget har pålagt regjeringen å følge opp?» spør Steffen Handal.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS