Hans Fredrik Grøvan vil bruke forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett til å kreve penger til overgangsordning for private barnehager. Foto: KrF

Ber om 100 millioner i 2018 for ekstra finansiering

KrF har fått gjennomslag for mange av sine krav i forhandlingene om bemanningsnormen. Nå kommer kampen om pengene.

Publisert

Mandag ble regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre enige med KrF om bemanningsnormen for barnehagene.

Enigheten sikrer blant annet en overgangsordning som gir barnehageeiere tid til å møte de nye kravene, og etablering av et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

Det er i enigheten ikke lagt opp til at kommunene får mer penger til å innføre normen. Men i ett av de seks punktene ber partiene regjeringen om å redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.

KrF: Krever 100 millioner i revidert

KrFs representant i Utdannings- og forskningskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, gir overfor Dagbladet uttrykk for at det er behov for en overordnet plan for hvordan kostnadene til bemanningsnorm skal dekkes i alle landets barnehager.

- Planen bør gå over inneværende budsjettår og de kommende to årene for å sikre at de private barnehagene ikke rammes uforholdsmessig hardt på grunn av etterslepet i finansieringssystemet, sier Hans Fredrik Grøvan, til Dagbladet.

Han gir uttrykk for at planen må inneholde en overgangsordning for de private barnehagene som særlig tar hensyn til de minste barnehagene.

- For KrF er det et hovedkrav i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett at det settes av 100 millioner kroner for 2018 til dette formålet, sier Grøvan til Dagbladet.

Kan koste 400-600 millioner kroner i året

Private barnehager får tilskudd som er basert på faktisk forbruk i kommunene to år i forveien. Kunnskapsdepartementet har tidligere skrevet at det er 119 kommuner hvor de kommunale barnehagene per desember 2016 hadde en bemanning som var lavere enn det som nå foreslås lovfestet.

I disse kommunene får private barnehager tilskudd som baserer seg på lavere bemanning enn de nå får krav om å innføre.

30. april skrev kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner følgende om hva det vil koste å finansiere en overgangsordning for de private barnehagene i disse 119 kommunene:

"Beregningen tar utgangspunkt i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen og som har en tilskuddssats som ligger under den nasjonale normen. Videre legges det til grunn at de private barnehagene i disse kommunene får tilskudd etter de nasjonale satsene for 2017 i stedet for kommunens egne satser. Med disse foreutsetningene vil merkostnaden bli om lag 600 mill. kroner per år.

Hvis man i stedet har utgangspunkt i de gjennomsnittlige tilskuddssatsene i de kommunene som hadde 6,0 barn per voksen i kommunale barnehager, vil merkostnaden bli om lag 400 mill. kroner per år."

  • PS! Hans Fredrik Grøvan har i prosessen vært i dialog med Barnehageopprør 2018, som krever at bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden: - Hvis det skulle gjennomføres, trengs en tilleggsbevilgning på 14 milliarder kroner per år. Vi i utdanningskomiteen har en felles forståelse for at det ikke er økonomisk handlingsrom for å bevilge det nå. Etter vår oppfatning må det være en målsetting på sikt, sier Grøvan til Dagbladet.
Powered by Labrador CMS