Tone Bækkelie Jacobsen mener det er på sin plass at rammebetingelsene til barnehagene i Rygge økes. Foto: Privat
Tone Bækkelie Jacobsen mener det er på sin plass at rammebetingelsene til barnehagene i Rygge økes. Foto: Privat

– Helt på sin plass at vi får penger til flere ansatte i barnehagene

Tone Bækkelie Jacobsen leder en av i alt ni private barnehager i Rygge kommune, som har vedtatt å bevilge ekstra midler til flere ansatte for å møte kravene i bemanningsnormen.

Publisert

I går ble det kjent at Rygge kommune, en av kommunene i landet med lavest bemanning i barnehagene sine, har vedtatt å forskuttere tilskuddet til de private barnehagene i forbindelse med innføring av nye regler for bemanning fra 1. august. 

Les hele saken her. 

Kommunen forskutterer tilskuddet til de private barnehagene, og bevilger 9 millioner kroner ekstra til barnehagene i 2018. Til neste år vil det være snakk om 21,6 millioner kroner. Det betyr 2,6 kommunale årsverk og i alt ti nye årsverk til de private barnehagene. 

– Det er flott, og det trengs i aller høyeste grad siden tilskuddene er så små i utgangspunktet. De private barnehagene er veldig opptatt av å drive godt og med god kvalitet, og vi gjør en god jobb med veldig lite midler, sier daglig leder Tone Bækkelie Jacobsen i Bredsandkroken barnehage. 

Ingen informasjon

I Rygge kommune er det på lik linje med mange andre kommuner i landet frist for hovedopptak til barnehagene 1. mars. Det betyr at barnehagene går inn i en spennende tid med tanke på hvordan neste barnehageår vil se ut. 

– Vi har ikke fått noen som helst informasjon om dette fra kommunens side. Ikke brev, ikke mail. Det eneste jeg har fått av informasjon, er det jeg har fått med meg i avisa. Derfor aner jeg heller ikke hvilken sum det er snakk om, sier Jacobsen.

Daglig leder i Bredsandkroken barnehage, Tone Bækkelie Jacobsen, jobber i en av kommunene i landet med lavest kommunale tilskudd til de private barnehagene.
Daglig leder i Bredsandkroken barnehage, Tone Bækkelie Jacobsen, jobber i en av kommunene i landet med lavest kommunale tilskudd til de private barnehagene.

Bredsandkroken barnehage oppfylte pedagognormen for over et år siden, men med nye regler må det flere ansatte til. Hun har 76 barn i barnehagen, og ifølge barnehagefakta.no en bemanningstetthet på 6,5 barn per ansatt. 

– Jeg har syv pedagoger i dag, men til høsten må jeg ha en til. Jeg vet at vi ifølge de nye reglene må tilsette ytterligere 1,4 årsverk, og at en av dem må være en pedagog. Det utgjør en betydelig sum penger. 

Jacobsen sier eierstyret har tatt en beslutning på at midlene til å øke bemanningen skulle tas fra oppsparte midler. 

– Vi er en barnehage som har hatt relativt grei økonomi fram til nå, men ved å tære på oppsparte midler ville vi kanskje klart oss gjennom de to neste årene. Men det ville blitt stramt. Da går det ut over kvaliteten, sier hun. 

Ikke godt nok kommunisert

Nå vil barnehagen få økte rammer i form av ekstra kommunalt tilskudd.

Hvis det stemmer at de ikke har fått informasjon, er det trist.

Rådmann Ivar Nævra i Rygge kommune

Ifølge rådmann Ivar Nævra vil pengene beregnes på samme måte som øvrige kommunale tilskudd per barn. 

– Barnehagene får det samme beløpet. Vi vil sikre at vi har likeverdige tilbud og at alle barnehagene oppfyller loven. Dette blir et ekstra tilskudd for fem måneder i 2018 og hele 2019. I 2020, hvis det ikke skjer noe annet, vil det normaliseres, sa han til barnehage.no i går. 

– Er dette godt nok kommunisert til barnehagene? 

– Når jeg ser kritikken som er kommet om dette, kan det tyde på at det ikke er kommunisert godt nok. Men det må jeg sjekke med de som jobber konkret med barnehagene. Hvis det stemmer at de ikke har fått informasjon, er det trist, sier Nævra. 

Krevende uforutsigbarhet

Selv om Tone Bækkelie Jacobsen ikke tør å slippe jubelen løs, vet hun i store trekk hvilke rammer hun har å forholde seg til fra høsten av. 

Jeg synes det er krevende når det er så mye som er uforutsigbart.

Tone Bækkelie Jacobsen

– Men jeg vet at det har vært et tema i barnehagene i Rygge hvordan man skal få dette til å henge sammen. Det er en tid der veldig mye henger i luften, og det blir hele tiden et regnestykke. Vi har valgt å gå ut fra at bemanningsnormen blir vedtatt, og at vi skal ha samme antall barn som i dette barnehageåret. Men jeg vet at det er mer usikkerhet rundt i andre barnehager, sier hun, og legger til: 

– Jeg synes det er krevende når det er så mye som er uforutsigbart. Penger er en del av det. Vi ønsker jo alle å drive gode barnehager med god kvalitet. 

Bredsandkroken barnehage i Rygge må oppbemanne med 1,4 årsverk fra 1. august i år. 
Bredsandkroken barnehage i Rygge må oppbemanne med 1,4 årsverk fra 1. august i år. 

– Ifølge kommunen skal det ansettes ti nye årsverk i de private barnehagene, og mange av dem er pedagoger. Er det lett å få tak i barnehagelærere i Rygge? 

– Det har gått greit fram til nå, selv om det ikke har vært mange søkere til de stillingene vi har lyst ut tidligere. Det kunne godt ha vært flere. Nå regner jeg med at kampen om de gode barnehagelærerne blir enda hardere, sier hun.  

Powered by Labrador CMS